Venäläisten suhtautuminen länteen on parantunut – syynä propagandan väheneminen

Uusi tutkimus osoittaa, että venäläiset toivovat Venäjän liennyttävän suhteitaan länteen. Muutoksen taustalla on propagandan heikkeneminen ja Trumpin voitto.

Venäjä
Moskovan Punainen tori.
Enemmistö venäläisistä suhtautuu kielteisesti Euroopan unioniin ja Yhdysvaltoihin, mutta asenne on lientymässä.Maxim Shipenkov / EPA

Riippumattomana pidetyn tutkimuskeskus Levadan tuore kysely osoittaa venäläisten suhtautuvan entistä myönteisemmin lännen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Kyselyn mukaan suurin osa venäläisistä olisi valmis lähentämään maansa suhteita länteen.

Myös venäläisten suhtautuminen Euroopan unionia ja Yhdysvaltoja kohtaan on paranemaan päin.

Kokonaisuudessaan venäläiset suhtautuvat kuitenkin niin EU:hun kuin USA:han edelleen huonosti.

Tutkimuskeskuksen johtaja Lev Gudkov pitää venäläisten aiempaa parempaa suhtautumista länteen tuloksena Venäjän valtion harjoittaman länsivastaisen propagandan heikkenemisestä.

– Venäjän television parin viime vuoden aikana esittämä aggressiivinen propaganda länttä vastaan on nyt hieman laantunut. Taustalla on Kremlin toive saada höllennettyä lännen sille asettamia talouspakotteita, arvioi Gudkov puhelimitse Ylelle.

Lisäksi Gudkov näkee asenteiden muutoksen syynä Donald Trumpin vallinnan USA:n tulevaksi presidentiksi. Venäjän media seurasi hyvin myönteisesti Trumpin kampanjointia ja hänen voittonsa on lisännyt venäläisten toiveita Yhdysvaltojen suhteiden uudelleen arvioinnista.

Asenteet ulkopolitiikkaa kohtaan muuttuneet merkittävästi

Tutkimuskeskus Levadan tänään julkaiseman tutkimuksen mukaan 71 prosenttia venäläisistä toivoo maansa lähentävän suhteitaan lännen kanssa.

Putinin televisioitu kyselytunti
Venäläisten lientyneiden länsiasenteiden taustalla on asiantuntijan mukaan se, että Venäjän television länsipropaganda on aiempaa vähemmän aggressiivista.Sergei Ilnitsky / EPA

Ero viime vuoden kesällä tehtyyn edelliseen kyselyyn on huomattava. Silloin tasan 50 prosenttia vastaajista kertoi tukevansa politiikkaa, joka pyrkii laajentamaan Venäjän taloudellisia, poliittisia ja kulttuurisuhteita länteen.

Vuodesta 1997 tehdyn tutkimuksen aikana kansalaisten tuki länsisuhteiden tiivistämiselle on ollut suurempi vain vuonna 2000. Silloin kolme neljästä kyselyyn vastaajasta toivoi lähentymistä länsimaiden kanssa.

Venäläisten perusasenne länttä kohti yhä penseä

Toinen Levadan tuore kysely osoittaa, että venäläisten suhtautuminen kokonaisuudessaan Euroopan unionia ja Yhdysvaltoja kohtaan on parantunut. Kumpaankin suhtaudutaan silti yhä kielteisesti.

Kyselyn mukaan 31 prosenttia venäläisistä suhtautuu Euroopan Unioniin todella hyvin tai pääosin hyvin, samalla kun 54 prosenttia ilmoittaa suhtautuvansa unioniin pääosin huonosti tai erittäin huonosti.

Yhdysvaltoja kohtaan myönteisesti suhtautuvia on yhteensä 28 prosenttia vastaajista. Kielteisesti USA:han kertoo suhtautuvansa 56 prosenttia venäläisistä.

Venäläisten länsivastaisuus on kiihkotonta

Venäläisten suhtautuminen länteen on silti nyt myönteisempää kuin kertaakaan aiemmin vuoden 2014 kevään jälkeen. Silloin Ukrainan tapahtumien myötä venäläisten asenteissa länttä kohtaan tapahtui jyrkkä muutos.

Levadan johtajan Lev Gudkovin mukaan venäläisten länsivastaisuus on laajaa, mutta ei kovin kiihkeää tai vakavasti otettavaa. Tämä johtuu siitä, että kansalaisten mielipiteet ulkopolitiikkaa kohtaan ovat varsin pintapuolisia.

Lisäksi ihmiset eivät näet ulkopoliittisten ratkaisujen vaikuttavan heidän arkisiin ongelmiinsa.