Opetusneuvos heikentyneistä oppimistuloksista: Seuraako koulumme maailman muutosta?

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan suomalaisten koululaisten osaamisessa on tapahtunut notkahdus. Opetusneuvoksen mukaan on tärkeää, että oppilaalla on aktiivinen rooli.

Koulutus ja kasvatus
Anneli Rautiainen
Opetusneuvos Anneli Rautiainen sanoo, että lapsen motivaatio nousee, kun hän saa olla osa omaa oppimistaan.Yle

Tiistaina julkistetun kansainvälinen TIMSS-tutkimuksen mukaan Suomen neljäsluokkalaisten osaaminen on heikentynyt matematiikassa ja luonnontieteissä.

Notkahdus näkyy jo neljännen luokan mittaustuloksissa ja etenkin pojilla. Opetusneuvos Anneli Rautiainen Opetushallituksesta sanoo, että samanlainen kuva on piirtynyt myös muiden tutkimustulosten perusteella.

– Suunta on ollut alas päin, toteaa Rautiainen Ylelle.

TIMSS-tutkimus selvitti neljäsluokkalaisten matematiikan ja luonnontieteiden osaamista vuosina 2011–2015. Tässä ajassa tytöt ovat kiilanneet poikien ohi kaikilla matematiikan ja luonnontieteiden osa-alueilla. Rautiaisen mukaan syitä tyttöjen etumatkaan voi olla monia. Ainakin motivaatio ja itsetunto vaikuttavat oppimiseen.

– On hyvä kysyä, että onko meillä koulu, joka seuraa nopeaa maailman muutosta, ettei koulu jää erilliseksi saarekkeeksi lapsen elämässä. On tärkeää, että oppiminen on kiinnostavaa ja että oppijalla on aktiivinen rooli omassa oppimisessaan.

Osallistuminen motivoi

Tänä syksynä peruskouluissa on otettu käyttöön uusi opetussuunnitelma. Rautiaisen mukaan uudessa opetussuunnitelmassa odotetaan uutta pedagogiikkaa ja uutta oppimista.

– Se tarkoittaa sitä, että oppilaalle tulee aktiivinen rooli, hän asettaa tavoitteita oppimiseen, voi päättää enemmän, kuinka haluaa oppia ja arvioi myös yhdessä opettajan kanssa oppimistaan.

Rautiainen toteaa, että Suomessa on maailman parhaat opettajat.

– Uskon että opettajissa on vielä jäljellä potentiaalia, jonka avulla voidaan saada oppiminen lentoon. Haastammekin nyt opettajia muuttamaan koulun koulujen toimintakulttuuria niin, että kouluista tulee oppivia yhteisöjä.

Rautiaisen mukaan uudessa opetussuunnitelmassa opettaja on aktivoija ja hän järjestää lapselle mahdollisuuksia oppia.

– Silloin, kun saa olla osa omassa oppimisessaan, niin oma motivaatio voi nousta.