Kaksi kuntaa palkkasi liikuntaneuvojat – tehtävänä vähentää ihmisten istumista

Outokummussa ja Joensuussa liikuntaneuvojat opastavat pitkäaikaissairaita liikkumaan arjessaan. Opastaminen on osa julkista terveydenhuoltoa.

Outokumpulainen Oili Tanskanen on yksi liikuntaneuvoja Tuula Martiskaisen (vas.) asiakkaista. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Tuula Martiskainen on työskennellyt lokakuun alusta lähtien liikuntaneuvojana Outokummun terveysasemalla. Omassa työhuoneessaan hän opastaa pääasiassa tyypin 2 diabeetikkoja, jotka diabeteshoitajat ja lääkärit ovat hänen luokseen ohjanneet.

Martiskaisen tehtävänä on erityisesti antaa neuvoja arkiliikunnan lisäämiseen. Hän voi esimerkiksi antaa vinkkejä, joilla asiakas vähentää turhaa istumista.

Rääkkiliikunnan suosittelu ei ole tarpeen, sillä jo pienen liikunnan lisäämisen tiedetään edistävän diabetes-potilaiden terveyttä. Martiskainen saattaa ohjata asiakkaansa kevyen kuntosali- tai vesiliikunnan pariin.

– Asiakkaille tehdään yksilölliset liikuntasuunnitelmat. Autan alkuun liikunnassa ja sovimme kontrolliajat, jolloin minua voi tulla tapaamaan tai minulle voi soittaa. Seurantaa tehdään pitkään, jopa kuukausia, Martiskainen kertoo.

Pioneerityötä Pohjois-Karjalassa

Outokummun lisäksi myös Joensuuhun on palkattu liikuntaneuvoja osana Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä käynnissä olevaa kokeilua.

Kokeilussa neuvojat on otettu lääkäreiden ja ravintoterapeuttien tapaan osaksi pitkäaikaissairaiden hoitoketjua.

UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankarin mukaan vastaava liikuntaneuvontaa on aiemmin tehty vain yksittäisissä kunnissa.

– Nyt tämä neuvonta on rakennettu ensimmäistä kertaa osaksi sairaanhoitopiirin omia toimintoja, Vasankari sanoo.

Neuvojat ovat tulleet jäädäkseen

Pohjois-Karjalan liikuntaneuvojakokeilu kuuluu sosiaali- ja terveysministeriöltä reilut 2,5 miljoonaa euroa valtionavustusta saaneeseen UKK-instituutin elintapaohjaamiseen keskittyvään VESOTE-hankkeeseen.

Avustuksen turvin liikuntaneuvojien pestit ovat turvattu Pohjois-Karjalassa ainakin seuraavan kahden vuoden ajaksi.

Neuvonnan tehokkuutta arvioidaan ja lopulta pitkäaikaissairaiden liikuntaneuvonta voi jäädä kiinteäksi osaksi maakunnan uutta Siun Sote -kuntayhtymää.