EU ehdottaa 500 miljoonan euron vuosittaista rahoitusta puolustusalan tutkimukseen

Rahaa voisi käyttää tutkimukseen ja tuotekehitykseen, muttei suoraan kalustohankintoihin.

Yle maailmalla: Bryssel
Itävaltalaiset erikoisjoukkojen sotilaat harjoittelevat 19. syyskuuta Tonavalla osallistumista EU:n operaatio Sophiaan.
Itävaltalaiset erikoisjoukkojen sotilaat harjoittelevat 19. syyskuuta Tonavalla osallistumista EU:n operaatio Sophiaan. Operaation tarkoitus on puuttua ihmissalakuljetukseen Välimerellä.Christian Bruna / EPA

*BRYSSEL *Euroopan komissio ehdottaa uuden rahaston perustamista sotilasteollisuuden tutkimuksen rahoittamiseksi. Rahaston kautta voitaisiin hallinnoida 500 miljoonan euron vuosittaista tutkimuspanosta EU-budjetista.

Puolustustutkimuksen rahasto olisi määrä saada toimintaan vuoden 2020 jälkeen. Rahasto on osa toimenpidepakettia, jonka avulla komissio haluaa vauhdittaa jäsenmaiden yhteistyötä puolustuksen saralla.

- Jäsenmailla ei ole varaa puolustaa kansalaisiaan ilman puolustusyhteistyön syventämistä, sanoi komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen.

Rahastosta voitaisiin rahoittaa rajat ylittäviä tutkimushankkeita esimerkiksi ohjelmistojen, robotiikan tai uusien materiaalien saralla. Rahaston perustaminen merkitsisi EU:n puolustustutkimukseen suuntaaman rahamäärän huomattavaa kasvua, sillä ensi vuoden budjetissa siihen on varattu vain 25 miljoonaa euroa.

Toisaalta 500 miljoonaa euroa vuodessa olisi vain 0,2 prosenttia EU-maiden yhteenlasketuista puolustusmenoista. Komissio korostaakin, että tarkoitus ei ole käyttää yhteistä rahaa varsinaisiin asehankintoihin.

Rahaston kautta komissio voisi kuitenkin antaa hallinnollista tukea yhteishankintoja suunnitteleville jäsenmaille. Hankintoja voitaisiin koota projekteiksi, joihin jäsenmaat voisivat osallistua. Rakenteen kautta voitaisiin komission mukaan saada liikkelle noin viisi miljardia euroa jäsenmaiden hankintarahaa vuosittain.

Komission toimintamahdollisuuksia rajoittaa, että sillä ei ole juuri toimivaltaa puolustusasioissa, joista jäsenmaat haluavat jatkossakin päättää itse.

Toimenpidepaketin toinen osa liittyy pienten ja keskisuurten puolustusalan yritysten rahoitukseen. Komissio ehdottaa, että Euroopan investointipankki saisi jatkossa rahoittaa myös alan pk-yrityksiä. Aloitteen toteutuminen vaatii tosin EIP:n sääntöjen muokkaamista, missä päätösvalta on jäsenmailla.

Viimeinen pala komission puolustuspalapelissä on puolustustarvikkeiden sisämarkkinasääntöjen muokkaaminen. Nykyiset säännöt rajaavat osan puolustustarvikkeista sisämarkkinoiden ulkopuolelle, jolloin niihin ei tarvitse soveltaa samoja kilpailutusvaatimuksia kuin muihin julkisiin hankintoihin.

Komissio ei halua avata nykyisiä direktiivejä, vaan yrittää vaikuttaa asiaan nykyisten sääntöjen puitteissa.

Korjattu klo 19.40: Vuosittaiset panostukset olisivat 500 miljoonaa euroa EU-budjetista, ei rahaston koko.

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus