1. yle.fi
  2. Uutiset

Suomen toiveet toteutuivat komission energiapaketissa: Ei rajoituksia biomassalle, jakeluvelvoite biopolttoaineelle

Velvoite moninkertaistaisi edistyneiden biopolttoaineiden kysynnän Euroopassa.

Yle maailmalla: Bryssel
Suomalaista metsää ja kaadettuja puita.
Ismo Pekkarinen / AOP

BRYSSEL Euroopan komissio ehdottaa, että kaikkeen polttoaineeseen on EU:n alueella jatkossa sekoitettava edistyneitä biopolttoaineita. Vuonna 2021 sekoitusosuuden pitäisi olla 0,5 prosenttia, mistä se kasvaisi vaiheittain 3,6 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Jakeluvelvoite on osa komission toimenpidepakettia, jonka tarkoitus on lisätä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä unionissa 27 prosenttiin seuraavan 15 vuoden aikana.

Kasvava velvoite moninkertaistaisi kysynnän edistyneille polttoaineille, joiden merkittävimmät tuottajat ovat suomalaisia. Esimerkiksi UPM tuottaa tällä hetkellä noin sata tuhatta tonnia edistyneitä biopolttoaineita vuodessa.

Lisää kysyntää biopolttoaineille

Komission suunnitelmat voisivat kasvattaa tällaisten polttoaineiden markkinat miljooniin tonneihin vuodessa. Tuotannon kasvattaminen tarkoittaisi kymmenien uusien laitosten rakentamista alalle.

Jo nykyinen lainsäädäntö edellyttää 0,5 prosentin sekoitussuhdetta vuoteen 2020.

Samalla kun edistyneiden polttoaineiden jakeluvelvoite kasvaa, perinteisten biopolttoaineiden osuutta halutaan pienentää. Ruokapohjaisten polttoaineiden osuus laskisi puoleen eli 3,8 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Biomassaa ei rajoiteta

Toinen suomalaisittain kiinnostava kohta komission laajassa esityksessä koskee kiinteää biomassaa. Suomessa on kannettu huolta, että komissio saattaisi rajoittaa sitä, millaista biomassaa saa käyttää energiantuotantoon.

Komission esitys luo kriteerit biomassan kestävyydelle, mutta ne eivät näyttäisi rajoittavan biomassan käyttöä Suomessa. Esitys lähtee pääpiirteissään siitä, että biomassa on kestävää jos sen alkuperämaan metsänhoito on kestävää. Suomi on tiettävästi katsottu tällaiseksi maaksi.

Ratkaisu ei myöskään toisi uusia raportointivelvoitteita esimerkiksi metsänomistajille. Yli 20 megawatin voimalaitokset joutuvat selvittämään polttoaineensa kestävyyden, mutta pienemmät laitokset on vapautettu tästä velvoitteesta.

Komission esitys menee vielä parlamentin ja jäsenmaiden käsittelyyn, jossa se voi muuttua merkittävästikin. EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Lue seuraavaksi