Puolet suomalaisista pitää kielteisenä Venäjän vaikutusta turvallisuuteen

Suomalaisten suhtautuminen Nato-jäsenyyteen on säilynyt lähes muuttumattomana vuosittaisessa haastattelututkimuksessa.

turvallisuuspolitiikka
venäjän sotalaivoija
Venäjän Itämeren laivaston sotalaivoja vuonna 2015. Turvallisuuspoliittinen tilanne Itämerellä on kiristynyt viime aikoina.Anatoli Maltsev/ EPA

Aiempaa suurempi osa suomalaisista on sitä mieltä, että Venäjä vaikuttaa kielteisesti Suomen turvallisuuteen. Tämä käy ilmi Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) torstaina julkaisemasta haastattelututkimuksesta.

Puolet vastaajista kokee, että Venäjän vaikutus Suomen turvallisuuteen on kielteinen. Vain kuusi prosenttia näkee itänaapurin vaikutuksen pelkästään myönteisenä. Joka neljännen vastaajan mielestä Venäjän vaikutus Suomen turvallisuuteen on sekä myönteinen että kielteinen.

Grafiikka
Suomalaisten käsitys Venäjän vaikutuksesta turvallisuuteen on muuttunut selvästi kielteisemmäksi vuodesta 2010.Yle Uutisgrafiikka

MTS kysyi eri tahojen, kuten EU:n, Naton ja Venäjän vaikutuksesta Suomen turvallisuuteen viimeksi vuonna 2010. Silloin kielteisten vastausten osuus oli 28 prosenttia.

Näiden kahden kyselyn välissä Venäjä on muun muassa liittänyt itseensä Ukrainaan kuuluvan Krimin niemimaan ja ryhtynyt pommittamaan hallinnon vastustajia Syyriassa.

MTS:n tilaaman tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus, ja sitä varten haastateltiin 1 000 henkilöä 22.9.2016–11.10.2016. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Nato-kanta muuttumaton

Tutkimus kertoo myös, että suomalaisten suhtautuminen Nato-jäsenyyteen on säilynyt ennallaan. Neljännes vastaajista katsoo, että Suomen pitäisi liittyä läntiseen sotilasliittoon. Kielteisesti Nato-jäsenyyteen suhtautuu 61 prosenttia vastaajista. 14 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Vuonna 2015 myönteisten vastausten osuus oli 27 prosenttia ja kielteisten 58 prosenttia.

Grafiikka
Selvä enemmistö suomalaisista vastustaa edelleen liittymistä sotilasliitto Natoon.Yle Uutisgrafiikka

Naton vastustajat arvioivat muun muassa, että jäsenyys sotkisi Suomen ja Venäjän välit ja että nykyinen ulkopoliittinen linja toimii hyvin.

Naton kannattajat katsovat, että jäsenyys lisäisi Suomen turvallisuutta ja pitävät hyvänä sitä, että Naton joukot voisivat tulla Suomen avuksi.

Kielteisten Nato-kantojen osuus on hieman pienempi kuin 2010-luvun alussa, mutta myönteisten osuus täsmälleen sama kuin vuonna 2010.

Luottamus EU:n tulevaisuuteen heikentyy

Tutkimus selvitti runsaan kymmenen vuoden tauon jälkeen myös suomalaisten luottamusta Euroopan unionin tulevaisuuteen. MTS halusi kysymyksen mukaan muun muassa siksi, että britit äänestivät aiemmin tänä vuonna EU-eron puolesta.

Puolet vastaajista on sitä mieltä, että heidän luottamuksensa EU:hun on heikentynyt. Vuonna 2005 näin ajatteli 39 prosenttia vastaajista.

Vain kaksi prosenttia katsoo luottamuksen Euroopan unioniin vahvistuneen. Vuonna 2005 vastaava osuus oli kahdeksan prosenttia.

Lisäksi MTS selvitti, mitkä asiat aiheuttavat suomalaisissa eniten huolta tulevaisuudesta. Listan kärkeen nousivat maailman pakolaistilanne ja Suomen työllisyystilanne. Muita merkittäviä huolenaiheita ovat kansainvälinen terrorismi, Euroopan talouden näkymät ja poliittiset ääriliikkeet.

Huoli maahanmuuttajien määrän kasvusta Suomessa on hieman laskenut viime vuodesta.

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus