Avi syynäsi Taysin työpaikkakiusaamista: puutteita ohjeissa ja vastuunjaossa

Lastenpsykiatrian osastolla Tampereella ei havaittu mitään lainvastaista, mutta töitä työilmapiirin parantamiseksi täytyy vielä tehdä.

työilmapiiri
Taysin etupiha remontissa
Marko Melto / Yle

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) lastenpsykiatrian työilmapiiriongelmat nousivat julkisuuteen lokakuussa, kun kymmenet työntekijät raportoivat joutuneensa työpaikkakiusaamisen uhreiksi Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.

Työterveyslaitoksen tekemässä tutkimuksessa Taysin lastenpsykiatrian osastolla 23 prosenttia vastanneista kertoi kokeneensa kiusaamista ja 20 prosenttia ilmoitti joutuneensa syrjinnän kohteeksi.

Avin työsuojeluviranomainen teki tarkastuskäynnin Taysiin lokakuussa huhujen ja kirjoitusten pohjalta.

Tarkastusraportin mukaan lastenpsykiatrian osastolla ei ole ollut riittävää ohjeistusta häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalta.

Esimiehiä on runsaasti ja heidän vastuujakonsa työsuojelun osalta on epäselvä. Avi huomauttaa myös, ettei yksikön esimiesten psykososiaalisia kuormitustekijöitä ei ole arvioitu riittävissä määrin.

Vakavia puutteita tarkastuskäynnillä ei havaittu. Avi on antanut työntajalle toimintaohjeet asioiden kuntoon saattamiseksi.

– Mitään sellaista vakavaa tai lainvastaista puutetta ei tarkastuskäynnillä ole havaittu, joka antaisi syyn vakavamman kehotuksen antamiseen, ylitarkastaja Nina Holm Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta toteaa.

– Töitä varmasti pitää tehdä, mutta kuva ei niin huono kuin mitä julkisuuden perusteella voi saada, Holm jatkaa.

Myöskään Taysin lastenpsykiatrian osaston alaisessa perhe- ja pikkulapsipsykiatrian yksikössä Avi ei havainnut merkittäviä puutteita. Avin tekemän kyselytutkimuksen mukaan kyseisen osaston työntekijät arvioivat työolonsa jopa paremmiksi kuin valtakunnallisissa toimialavertailuissa.

Työnantaja on lain mukaan velvollinen huolehtimaan, että työntekijöiden ja esimiesten ohjeistus ja osaaminen vaikeiden tilanteiden varalta on riittävää.