1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Varkaus

Kymmeniä vanhoja rakennuksia esitetään suojeltavaksi Varkaudessa – katso lista

Kaupungin kulttuuriympäristöä inventoinut työryhmä löysi yli 120 sellaista kohdetta, jotka se haluaisi suojella tai vähintäänkin säilyttää. Ehdotuksista odotetaan reipasta keskustelua.

Varkaus
Lehtoniemen vanha työväentalo Varkaudessa.
Lehtoniemen vanha työväentalo ei kuulu suojeltaviksi esitettyihin kohteisiin.Sakari Partanen / Yle

Varkautelaisen kulttuuriympäristön suojelutyöryhmä ehdottaa kymmeniä uusia kohteita suojeltavaksi tai vähintään säästettäväksi.

Kaupunginarkkitehti Satu Reisko nostaa ehdotuksista esiin muun muassa Kauppakadun ympäristön. Se on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennusympäristöksi. Nyt alueen vanhimmille, yhtenäisen kokonaisuuden muodostaville rakennuksille esitetään suojelumerkintää.

Tänään julkistetussa listauksessa on esitetty 61 kohdetta suojeltavaksi. Sen lisäksi listalla on 62 kohdetta, jotka työryhmä haluaisi säilyttää, mutta ei välttämättä löytänyt perusteita suojelemiselle. Niissä suojelun edellytykset tutkitaan tarkemmin kaavoituksen yhteydessä. Tällaisia merkintöjä annettiin muun muassa Varkauden tehtaiden rakennuksille. Lisäksi työryhmä inventoi 174 kohdetta, joille suojelumerkintöjä ei esitetä.

Ohjausryhmä muotoilee ehdotuksensa suojeltavista kohteista tämänpäiväisen yleisötilaisuuden perusteella. Sen jälkeen luettelo menee vielä teknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston pöydälle.

Saadaan me semmoistakin palautetta, että [suojeltuja taloja] haluttaisiin pois kaupunkikuvaa rumentamasta.

Satu Reisko

Näitä uusia kohteita esitetään suojeltavaksi

Varkauden Kauppakatua.
Kauppakadun rakennuksista iso osa on 1940–1950-luvuilta.Toni Pitkänen / Yle

1. Kauppakadun ympäristö. Kauppakatu 1940–1950-luvun kiinteistöineen on jo määritelty valtakunnalliseksi rakennusympäristöksi. Suojelukohteista vuonna 1996 päättänyt kaupunginvaltuusto jätti alueen kuitenkin suojelematta. Nytkään työryhmä ei säästäisi kaikkea kadulla, vaan lähinnä alkupään rakennuksia välillä Taipaleentie–Leunantie. Siellä rakennukset ovat vanhoja ja ilme yhtenäinen.

2. Varkauden teatteri. Nyt suojeltaisiin teatterin vanhimmat osat. Historiallista rakennusta on muutettu useaan otteeseen: se rakennettiin vuosina 1908–1911 ja sen jälkeen sitä on muutettu vuosina 1917 ja 1958.

3. Varkaussaari. Kerrostalon alakerrassa oli aikanaan muun muassa elokuvateatteri Keskus-Kinon toimitilat.

4. Entinen musiikkikoulu Päiviönsaaressa. Työryhmän mukaan rakennus muodostaa kokonaisuuden jo nyt suojeltujen Weikkolan ja seurakunnan toimiston kanssa.

5. Ahlströminkatu: Pehesaari, Arpinmäki, Ahlströminkatu 12 ja entinen keskushotelli. Funktionalistinen keskushotelli on rakennettu 1930–1940-lukujen taitteessa. Asuinrakennukset ovat 1950-luvun kaupunkimaisemaa.

6. Taipaleen kanavien entinen varikkorakennus. Rakennus on viimeisiä vielä pystyssä olevia kanavan rakennuksia. Vanha luotsiasema on suojeltu jo aikaisemmin.

7. Nälkään kuolleiden hautausmaa. Nälkävuotena 1868 kuoli niin paljon ihmisiä, että vainajia varten piti perustaa uusi hautausmaa Varkausmäkeen.

8. Entinen tehtaan koulu, Kosulanniemi–Kommila. Tehtaan kansakoulu on rakennettu vuonna 1924 ja sitä on muutettu vuosina 1930–1931.

9. Könönpellon koulu ja asuinrakennus.

10. Kuoppakankaan koulu, lukio ja ala-aste.

11. Luttilan siunauskappeli.

*12. Kankunharju. *1920–1930-luvulla rakentunut omakotialue, jota kulttuuriympäristöä selvittänyt työryhmä luonnehti "sekalaiseksi kokoelmaksi erilaisia taloja".

Se on niin hirveen vanha ja huono. Matalaksi vain!

Irma Westersund (Lehtoniemen vanhasta työväentalosta)

13. Joutenlahden koulu. Tästä kohteesta työryhmä suojelisi uudemman, vuonna 1936 valmistuneen rakennuksen.

14. Kämärin partiomaja. Vanha lottakahvio rakennettiin yhdistystoimintaa varten 1936–1937.

15. Pirtinniemen kansalaisopisto.

16. Entinen Pitkälänniemen koulu, Kurola. Alkujaan 1932 rakennettu koulurakennus on työryhmän mukaan vielä ulkoisesti hyvin säilynyt.

Lisäksi suojelumerkinnän on saamassa iso joukko sellaisia rakennuksia ja muita kulttuuriympäristölle tärkeitä kohteita, jotka eivät kuuluneet Varkauteen silloin, kun suojelupäätöksiä viimeksi tehtiin. Tällaisia ovat muun muassa Kangaslammin Manttu. Nykyisessä luokituksessa on eriasteinen suojelumerkintä 84 kohteessa. Tänään julkistetussa listauksessa suojelua tai tavoitteellista säilytystä ehdotetaan 123 kohteelle. Uusia on siis kymmeniä.

"Pois kaupunkikuvaa rumentamasta"

Kangaslammin Manttu.
Listattujen lisäksi Varkauteen on tarjolla kosolti uusia suojelukohteita entisen Kangaslammin kunnan alueelta. Kaunis Mantun rakennus on yksi niistä.Toni Pitkänen / Yle

Työryhmän ehdotuksia on esitelty torstaina yleisötilaisuudessa. Monien ehdotusten odotetaan herättävän vilkasta keskustelua, sillä rakennusten säilyttäminen herättää kaupunkilaisissa intohimoja – niin puolesta kuin vastaan.

– Saadaan me semmoistakin palautetta, että [suojeltuja taloja] haluttaisiin pois kaupunkikuvaa rumentamasta, kaupunginarkkitehti Satu Reisko sanoo.

Yksi tällaisia terveisiä kuulemistilaisuuteen tuonut kaupunkilainen oli Irma Westersund. Hän kävi ilokseen toteamassa, että Lehtoniemen työväentalo (tämän jutun pääkuvassa) ei ollut suojeltavien listalla.

– Se on niin hirveen vanha ja huono. Olen asunut Lehtoniemessä, mutta eihän siellä nyt ole mitään elämää! Matalaksi vain, Irma Westersund toivottaa.

Kaupunginarkkitehti Satu Reisko vakuuttaa, että kaupunki "ihan oikeasti" haluaa asukkailtaan palautetta kulttuuriympäristön käsittelemisestä.

Ihmisiä yleisötilaisuudessa.
Iltapäivällä alkaneelle yleisötilaisuudelle oli varattu aikaa Varkauden kirjastolla iltaan asti.Toni Pitkänen / Yle
Lue seuraavaksi