Lapin biojalostusyritykset kannattavat EU:n biopolttoainelinjausta

Kemijärvelle biojalostamoa suunnitteleva Boreal Bioref -yhtiö pitää hyvänä EU:n päätöstä lisätä biopolttoaineiden käyttöä. Kemiin biojalostamoa kaavailevan Kaidi Finlandin mukaan komission linjaukset olisivat voineet olla kunnianhimoisempiakin.

biopolttoaineet
Ilmakuva biojalostamoalueesta
Ilmakuva biojalostamolle kaavaillusta alueesta.Uula Kuvaja / Yle

Kemijärvelle suunniteltu Boreal Bioref -yhtiön biojalostamo pitää hyvänä EU:n päätöstä lisätä biopolttoaineiden käyttöä. Toimitusjohtaja Heikki Nivala sanoo, että biopolttoaineiden lisääntyvä tuotanto ei vaaranna Kemijärvelle suunnitellun tehtaan raaka-aineen hankintaa, vaan tehtaalle aukeaa aiempaa suuremmat markkinat omille tuotteille.

– Meidän näkökulmasta se näyttää hyvältä, koska meillä kuitenkin näiden biopohjaisten polttoaineiden tuotanto on merkittävää, sillä on tulokseen iso merkitys, ja silloin tämmönen euroopanlaajuinen hyväksyntä auttaa siinä hankkeessa. Meidän kohdalla ei ole niin ratkaiseva kuin tämmösen hyvin pitkälle polttoainetuotantoon keskittyvän yhtiön kohdalla, koska meillä se muu tuotanto on pääasia ja nämä tulee sivuvirtoina, mutta nekin ovat hyvin merkittäviä.

Nivala ei pelkää, että biopolttoainepäätös toisi alalle niin paljon kilpailua, että Kemijärven tehtaalle ei riittäisi raaka-ainetta.

– Meillähän syntyy sitä raaka-ainetta siellä omassa tuotannossa, ja niistä sitten jalostetaan näitä biopolttoaineita. Meillä tulee tärpättiä, jota pystytään käyttämään polttoaineena, mäntyöljyä, josta tuotetaan dieseliä, tulee liikennepolttoaineeksi sopivaa kaasua, ja sähköntuotannossa me ollaan puolitoistakertaa omavarainen. Suomessahan näitä biopolttoaineita tulee ylivoimaisesti eniten juuri tämäntyyppisestä tuotannosta, ja niiden merkitys kokonaismäärään on hyvin ratkaiseva.

Myös Kemiin biojalostamoa kaavaileva Kaidi Finland pitää EU:n biopolttoainepäätöstä hyvänä. Toimitusjohtaja Carl Haglund kuitenkin sanoo, että komission linjaukset olisivat voineet olla kunnianhimoisempiakin. Haglund muistuttaa, että lopulliset linjat tiedetään vasta, kun Euroopan parlamentti on käsitellyt asian.