1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kittilä

Kittilän jupakka: Päättäjät halusivat laittomasti erotetun kunnanjohtajan vetävän tutkintapyynnön pois

Elokuussa hyväksytty sovintosopimus Anna Mäkelän kanssa on rauennut.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys ja vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg Kittilän valtuustosalissa 29.8.2016. Kuva: Perttu Ruokangas / Yle

Osa Kittilän kunnanvaltuuston nimeämästä toimikunnasta halusi, että laittomasti erotettu kunnanjohtaja Anna Mäkelä pyytäisi poliisia lopettamaan Kittilän kuntaan liittyvät esitutkinnat.

Aiemmassa sopimusluonnoksessa luki: "Mäkelä erityisesti ilmoittaa, että hänellä ei ole minkäänlaisia rangaistusvaatimuksia ketään kohtaan hänen virkasuhteeseensa, Oy Levi Ski Resort Ltd:n tai mihinkään muuhun näihin asioihin liittyvissä asioissa. Mäkelä omasta vakaasta tahdostaan pyytää, että esitutkinnat lopetetaan." Tällaista sopimusluonnosta kunnan edustajat tarjosivat Mäkelälle viime toukokuussa.

Ilmeisesti Mäkelä ei suostunut tähän, sillä kaikki viittaukset mahdolliseen rikosprosessiin on poistettu lopullisesta sovintosopimuksesta.

Asia käy ilmi Kittilän kunnanhallituksen ensi viikon kokouksen esityslistasta ja sen liitteinä olevista asiakirjoista.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Suomen Kuvalehti.

Kittilän kunnanvaltuusto hyväksyi sovintosopimuksen Anna Mäkelän kanssa äänestyksen jälkeen viime elokuussa. Sopimus kuitenkin ehti raueta, koska sitä ei allekirjoitettu määräajassa siitä tehdyn kahden valituksen takia. Valtuuston päätös oli kaatumassa, koska pykälän käsittelyyn osallistui elokuun valtuustossa esteellisiä päättäjiä.

Kunta maksaa Mäkelälle 140 000 euroa

Elokuun jälkeen toimikunta jatkoi työtään tarkoituksenaan tuoda sovintosopimus uudelleen valtuuston päätettäväksi. Toimikunta äänesti sovintosopimuksesta kahdessa marraskuun kokouksessa. Molemmilla kerroilla hallintojohtaja Esa Mäkisen esitys hävisi. Mäkinen olisi halunnut, että Mäkelän sopimusasiaa olisi käsitelty vasta sen jälkeen kun toimikunnan asiakirjoissa esiin tulleet asiat on käsitelty.

Äänestyksen voitti toimikunnan puheenjohtajan Pirkko Jauhojärven (kesk.) esitys, jonka mukaan sovintosopimus viedään kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

On todennäköistä, että sovintosopimuksesta äänestetään myös seuraavassa Kittilän kunnanvaltuuston kokouksessa.

Sopimuksessa muun muassa Kittilän kunta maksaa kunnanjohtajan virasta irtisanoutuvalle Mäkelälle runsaat 140 000 euroa. Summasta vajaat 120 000 euroa on korvausta virkasuhteen päättymisestä ja loput on Mäkelän käyttämän asiamiehen kuluja.

Kittilän kunnanvaltuusto irtisanoi Mäkelän kaksi vuotta sitten marraskuussa 2014. Korkein hallinto-oikeus totesi irtisanomisen lainvastaiseksi koska Mäkelää ei oltu kuultu asianmukaisesti.