1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. liikenne

Karsitulla budjetilla korjattavalla Oulu–Kajaani-tiellä keskitytään Oulun tarpeisiin

Oulun ja Kajaanin välisen valtatien 22 parannustöissä suurimmat kohteet sijaitsevat Oulussa. Muualle rahoista jäi vain rippeet. Kolmannekseen romahtaneella tiebudjetilla tehdään lisäkaistoja, siltoja ja jonkin kevyenliikenteen väyliä.

Valtatien leventäminen nelikaistaiseksi vaatii myös nykyisten alikulkutunneleiden pidentämistä muun muassa Maikkulan risteyksessä. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Oulun ja Kajaanin välisen valtatien 22 parantamisen piti alun perin olla suurhanke, jossa koko tieväliä olisi ehostettu ja liikenneturvallisuutta parannettu. Valtion punakynän jäljiltä rahaa on riittänyt kuitenkin vain kaikkein kriittisimpiin kohteisiin.

Kajaanin päässä on rakennettu uusia kaista- ja liittymäjärjestelyjä.

Muhoksen keskustan kautta kulkevalle valtatielle rakennetaan myös liikenneturvallisuutta parantavia alikulkutunneleita kevyelle liikenteelle. Muhoksella ja Utajärvellä on aloitettu myös uusien kevyenliikenteen väylien rakentaminen valtatien viereen.

Oulussa mittavat liikennejärjestelyt

Tiehankkeen suurimmat työt tehdään Oulussa, missä tiestä tulee nelikaistainen. Osa nelikaistatöistä saatiin valmiiksi jo pari viikkoa sitten.

Kaistojen avulla on parannettu liikenteen sujuvuutta, mihin erityistarvetta on tuonut uusi Oulujoen ylittävä Poikkimaantiensillta.

– Etenkin työmatkaliikenteen aiheuttamiin ruuhkiin nämä uudet kaistat ovat hyvinkin tarpeellisia, sanoo liikenneviraston projektipäällikkö Jukka Päkkilä.

Etenkin työmatkaliikenteen aiheuttamiin ruuhkiin nämä uudet kaistat ovat hyvinkin tarpeellisia.

Jukka Päkkilä

Lisäkaistojen jatko-osat Maikkulasta Muhokselle päin saadaan käyttöön ensi kesänä. Talven aikana kaistajärjestelyjä valmistellaan pidentämällä nykyisiä alikulkutunneleita ja siltoja. Lisäksi tien melusuojasta parannnetaan.

Vielä jää töitä myös tekemättä

Jukka Päkkilän mukaan nyt toteutuvat tienparannustyöt eivät vielä tee Oulun ja Kajaanin välisestä valtatiestä valmista.

– Toki koko kakskakkosella on tarpeita hyvinkin paljon. Ne ovat pitkälti samanlaisia kuin nyt tehdyt korjaukset eli kevyenliikenteen järjestelyitä ja muita liikenneturvallisuuden parantamiskohteita, sanoo Jukka Päkkilä.

– Kuten oikeastaan on kaikkialla tiestöllä, että ei tästä valmista koskaan tule.

Valtatie 22:n parannustyön kustannukset ovat noin 15 miljoonaa euroa, joka on käytännössä kolmannes siitä, mihin alkuperäisissä tiesuunnitelmissa varauduttiin. Suurin osa korjausrahoista siirrettiin muihin valtion tiehankkeisiin.

Jonkin verran hankkeita rahoitetaan myös kuntien rahalla.