Hyppää sisältöön

Mistä on hyvä kunnanvaltuutettu tehty? Asiantuntija listaa 10 asiaa, jotka on syytä hallita

Valtuusto on kuin kunta pienoiskoossa, mutta tiettyjä asioita pitää silti osata, muistuttaa tutkija Markku Jokisipilä.

Kuva: Antti Laakso / Yle

Puolueet etsivät parhaillaan kuumeisesti ehdokkaita kuntavaaleihin. Huhtikuussa 2017 käytävien kuntavaalien ehdokashakemukset on jätettävä helmikuun viimeiseen päivään mennessä.

Harkitsetko ehdolle lähtemistä, mutta et ole varma, onko sinusta siihen? Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja ja tutkija Markku Jokisipilä listaa 10 asiaa, jotka kuntavaaliehdokkaan olisi syytä hallita.

1. Kuntapolitiikan osaaminen

Hyvä kuntavaaliehdokas hahmottaa kunnan roolin ja tehtäväkentän. Hän ymmärtää, kuinka kunnan päätöksentekojärjestelmä toimii.

Kuntavaaliehdokkaan olisi hyvä tietää, miten asiat kuntapolitiikassa valmistellaan. Hänen pitäisi myös ymmärtää, missä kohdin asioihin on mahdollista vaikuttaa.

2. Kyky hankkia tietoa

Tiedonhankintakyky on nykypäivänä missä tahansa asiassa keskeinen taito, myös kuntapolitiikassa. Kaikkea ei voi eikä tarvitsekaan tietää, mutta on oltava valmis oppimaan ja opettelemaan.

– Se on edellytys sille, että hän pystyy tekemään hyviä päätöksiä. Kyky hoksata asioita nopeasti on tärkeä ominaisuus menestyvälle kuntapäättäjälle, arvioi Jokisipilä.

3. Oman kunnan tuntemus

Hyvä kuntavaaliehdokas tuntee oman kuntansa. Hän ymmärtää kunnan vahvuudet, heikkoudet ja erityispiirteet. Kuntavaaliehdokkaan on tärkeää myös ymmärtää, millainen on hänen kuntansa asema ympäröivään seutuun ja koko maahan verrattuna.

Kyky hoksata asioita nopeasti on tärkeä ominaisuus menestyvälle kuntapäättäjälle.

Markku Jokisipilä

4. Ymmärrys talousasioista

– Nykymaailmassa talous on kaiken päätöksenteon reunaehto, joten siitä on oltava perusymmärrys, Markku Jokisipilä sanoo.

5. Tavallisen arjen tuntemus

Hyvä kuntavaaliehdokas tuntee kuntalaisten arkea ja elävää elämää. Laajat sosiaaliset verkostot ovat hyväksi.

6. Sosiaaliset taidot

Hyvät sosiaaliset taidot auttavat päätöksentekoon osallistumisessa. Päätöksentekijän on myös kommunikoitava kuntalaisten kanssa, joten hyvistä sosiaalisista taidoista on etua. Myös yhteistyö- ja neuvottelukyvyistä on etua, kun päätöksiä tehdään.

– Hyvä päättäjä ei oikein voi olla syrjäänvetäytyvät ja sisäänpäin kääntynyt, Jokisipilä sanoo.

7. Kyky perustella asiat vakuuttavasti

Jotta kuntapäättäjä pystyy vaikuttamaan, hänen pitää pystyä perustelemaan ajatuksensa vakuuttavasti. Kuntavaaliehdokkalla argumentointikyky tulee tarpeeseen jo vaalien aikana: Hänen on pystyttävä perustelemaan, miksi juuri hänet kannattaisi valita. 

8. Sinnikkyys

Kuntapäättäjä tarvitsee aimo annoksen sinnikkyyttä. Asioiden muuttaminen ja päätöksenteko vievät aikansa, joten kärsivällisyyttä ja pitkäjännitteisyyttä tarvitaan. Aina asiat eivät mene suunnitelmien mukaan, joten myös tappioita on kestettävä.

On hyvä, että valtuustossa on erilaisella koulutus- ja ammattitaustalla varustettuja henkilöitä.

Markku Jokisipilä

9. Kokonaiskuvan hahmottaminen

Kuntavaaliehdokkaan on tärkeää hahmottaa kokonaiskuva, oli kyse mistä asiasta tahansa. Hänen täytyy osata irrottautua kapeista näkökulmista ja pohdittava asioita kokonaisuuksina, kunnan yleisen edun kannalta.

10. Halu omistautua yhteisten asioiden hoitamiselle

Hyvä kuntapäättäjä on aidosti kiinnostunut kuntansa asukkaiden elämästä ja huolenaiheista. Hän osaa kuunnella viestejä ympäristöstään ja toimia niiden mukaisesti.

Hyvä valtuusto on kuin kunta pienoiskoossa

Kuntapäättäjän tehtävissä ei iällä, sukupuolella, koulutuksella tai ammattitaustalla ole merkitystä. Markku Jokisipilä muistuttaa, että kunnan- tai kaupunginvaltuustoon tarvitaan kaikenlaisia ihmisiä.

– Eduskunnasta sanotaan, että se on ideaalitilanteessa jonkinlainen pienoismalli kansakunnasta. Kunnanvaltuusto tai kaupunginvaltuusto on kunta tai kaupunki pienoiskoossa, hän summaa.

– On hyvä, että valtuustossa on erilaisella koulutus- ja ammattitaustalla varustettuja henkilöitä, eri-ikäisiä ja myös maahanmuuttajia, jos heitä kunnasta löytyy, sekä tietysti erilaisia poliittisia aatemaailmoja edustavia henkilöitä, Jokisipilä sanoo.

.
.