Koe uusi yle.fi

Verottajan toimista kantelu oikeusasiamiehelle – taustalla epäilys verokatujien erilaisesta kohtelusta

Kantelija haluaa tietää, ovatko verohallinto ja valtiovarainministeriö noudattaneet perustuslain yhdenvertaisuusvaatimusta.

talous
Rahaa ja poliisin ja verottajan symbolit.
Yle Uutisgrafiikka

Verottajasta ja valtiovarainministeriöstä on tehty kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Yksityishenkilön tekemän kantelun taustalla on niin sanottujen verokatujien kohtelu.

Verohallinto on tehnyt viime vuosina satoja verotuspäätöksiä tapauksissa, joissa kansalaiset ovat oma-aloitteisesti ilmoittaneet veroparatiiseihin piilottamiaan varoja.

Tuloistaan ilmoittaneille on määrätty veronkorotuksia, mutta tapauksista ei ole tiettävästi aiemmin tehty tutkintapyyntöjä poliisille.

Verohallinto on kuitenkin tehnyt tänä syksynä poliisille tutkintapyynnön 28 epäillystä veropetoksesta.

Kantelijan mielestä kansalaisia ei ole kohdeltu yhdenvertaisesti, kun osa tulojaan ilmoittaneista on selvinnyt veronkorotuksilla ja toisten kohdalla samantyyppisestä toiminnasta on tehty rikosilmoituksia.

Verohallinto toimii valtiovarainministeriön alaisuudessa, minkä vuoksi kantelija on pyytänyt selvittämään myös ministeriön toimintaa.

Kantelija haluaa myös tietää, onko ministeriö ohjeistanut verohallintoa asiassa.

Laki velvoittaa yhdenvertaisuuteen

Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen moitti verohallinnon menettelyä jo Ylen haastattelussa 16. marraskuuta.

Verotuspäätökset ovat lain mukaan salassa pidettäviä, jolloin verohallinnon toiminnan julkinen arviointi tapauksessa on hankalaa.

Tolvanen toivoikin, että riippumaton taho selvittäisi asiaa.

– Me emme voi näiden lukujen [verotuksen oikaisuvaatimusten] perusteella varmistua, onko verohallinnossa tasapuolisuus toteutunut. Siitä voi verohallinto joutua antamaan selvityksen jollekin taholle jossakin vaiheessa, kommentoi Tolvanen.

Kantelijan mukaan “keskeistä on selvittää perusteet, joilla oikaisupyynnön tehneet ovat tai eivät ole veronkorotusta saaneet”.

Myös kantelussa viitataan verotietojen salaisuuteen, minkä vuoksi verohallinnon päätöksiä pitäisi olla arvioimassa oikeusasiamies.

Oikeusasiamies valvoo, että viranomaiset noudattavat lakia. Oikeusasiamiehellä on lain perusteella mahdollisuus saada käyttöönsä tarpeelliset tiedot valvontatehtäväänsä.

“Koska verohallinnon verotuspäätökset ovat salaisia, eikä ulkopuolinen voi päästä tarkatamaan verotuspäätöksiä, tulee eduskunnan oikeusasiamiehen tutkia sekä yleisten perusteiden että yksittäistapauksien lainmukaisuus ja yhdenvertaisuus”, kantelussa todetaan.

Perustuslain mukaan “ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä”. Myös laissa verohallinnosta todetaan, että verohallinnon on edistettävä “oikeaa ja yhdenmukaista verotusta.”

Verohallinto ei halunnut kommentoida kantelua tai siinä esitettyjä väitteitä Ylelle oikeusasiamiehen selvittelyn ollessa kesken.