Liikennevirasto Tyksin työmaasta: Lujuusongelmien pääsyynä betonin liialliset ilmamäärät

Liikennevirasto ja Tukes jatkavat lujuusongelmien selvittämistä lisätutkimuksilla.

rakennusaineet
Tyksin rakennustyömaa.
Esa Halsinaho

Turussa Tyksin T3-sairaalan työmaalla havaitun betonin lujuusongelman suurimpana teknisenä syynä on ollut betonin liialliset ilmamäärät, kertoo Liikennevirasto. Viraston tilaamassa selvityksessä tehtiin koevaluja usean betoninvalmistajan massoista, ja ilmamäärän nousua havaittiin kaikissa.

Jo aiemmin Liikenneviraston kenttäselvityksissä on ilmennyt, että Kemijärven rautatiesiltaan käytetyssä erikoisbetonissa oli korkeita ilmamääriä. Taustalla olivat liian lyhyt sekoitusaika, pitkä kuljetus- ja valun odotusaika sekä betoniin työmaalla lisätty notkistin.

– Liialliset ilmamäärät johtunevat erilaisten lisäaineiden arvaamattomasta reaktioista betonissa, kun olosuhteet eivät olekaan olleet ennakkokokeiden mukaisia. Toisin sanoen näyttää siltä, että ennakkokokeita olisi pitänyt tehdä enemmän, toteaa silta-asiantuntija Jani Meriläinen Liikenneviraston tiedotteessa.

– Kohonneet ilmamäärät ei sinänsä ole haitaksi, jos lujuusvaatimus vain täyttyy, mutta ilma luonnollisesti laskee lujuutta.

Laadunvarmistukseen tiukennuksia

Liikennevirasto on laatinut muistutuskirjeen, jossa tähdennetään laadunvarmistustoimien tärkeyttä. Silta-asiantuntija Jani Meriläisen mukaan ennakkokokeisiin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

Yleisellä rata- tai tieverkolla sijaitseville silloille ja muille merkittäville taitorakenteille tehdään tehostettu laadunvarmistus. Myös betoninvalmistajat ovat laatineet jo omia sisäisiä ohjeitaan.

Liikennevirasto ja Tukes jatkavat lisätutkimuksia lujuusongelmien selvittämiseksi. Liikennevirasto käy pistokokeina läpi uusien tiesiltojen lujuuksia ja ilmamääriä.

Lähteet: Liikenneviraston tiedote