Suomen roaming-kanta jäi tappiolle: EU-maat ehdottavat korkeampia tukkuhintoja

Ilmaisen roamingin toteutuminen riippuu siitä, kuinka paljon operaattorit saavat veloittaa toisiltaan.

Roaming
Nuoret tutkivat kännyköitään.
Tiina Jutila / Yle

BRYSSEL EU:n jäsenmaat ovat hyväksyneet yhteisen kannan teleoperaattorien toisiltaan perimiin verkkovierailumaksuihin.

Maksujen on määrä poistua kuluttajilta kokonaan kesällä 2017. Sitä ennen unionin pitää kuitenkin päättää operaattorien toisiltaan perimien tukkuhintojen rajoittamisesta.

Jäsenmaista koostuva neuvosto ehdottaa tiedonsiirron tukkuhinnoille kattoa, joka olisi vuonna 2017 yhden sentin megatavulta ja laskisi asteittain puoleen senttiin vuoden 2021 kesään mennessä.

Suomi oli neuvostossa mukana vastustamassa puheenjohtajan esitystä, mutta kanta jäi tappiolle. Suomi ajoi alempaa kattohintaa.

– Emme pidä hyvänä asiana sitä, että roamingille määritellään hintakatto joka on liian korkea tukkutasolla, sanoi liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.).

Neuvoston esittämä hinta on liki kolme kertaa korkeampi kuin Euroopan parlamentin tiistaina päättämä taso, jossa kattohinta laskisi 0,4 sentistä 0,1 senttiin megatavulta samalla ajanjaksolla. Komissio on puolestaan ehdottanut tasaista 0,85 sentin tukkuhintakattoa.

Lopullinen hinta neuvotteluista

Suomi ja samanmieliset maat eivät neuvostossa esittäneet tiettyä hintaa, vaan vetosivat vain yleisellä tasolla alempien tukkuhintojen puolesta.

– Kun huolenaiheita esittäviä maita oli kuitenkin merkittävä määrä, uskon, että se tulee näkymään parlamentin kanssa käytävissä neuvotteluissa, Berner sanoi.

Lopullinen tukkuhintakatto asettunee neuvoston ja parlamentin esittämien hintojen välille. Sovitteluneuvottelut neuvoston, parlamentin ja komission välillä alkavat vielä joulukuun aikana. Parlamenttia edustaa neuvotteluissa teollisuusvaliokunnan jäsen Miapetra Kumpula-Natri (sd.).

Tukkuhintakatto putoaa joka tapauksessa roimasti nykyisestä viidestä sentistä megatavulta.

Ilmainen roaming on kuulunut EU:n lippulaivahankkeisiin, ja sitä on lupailtu jo useamman vuoden ajan. Roamingmaksuja on jo nyt leikattu merkittävästi EU-tason päätöksillä.

Etelä vastaan pohjoinen

Kysymys tukkuhintojen katosta on olennainen ilmaisen roamingin toteutumiselle. Se jakaa jäsenmaita karkeasti katsoen eteläiseen ja pohjoiseen leiriin. Pohjoisen operaattorit tarjoavat asiakkaileen rajattomia datapaketteja, joiden ylläpitäminen tulisi kalliiksi jos tukkuhinnat olisivat korkeat.

Etelän operaattorit taas kannattavat korkeampia hintakattoja, sillä ne saavat runsaasti roaming-korvauksia etenkin matkailijoiden puhelimenkäytöstä. Dataa myös käytetään huomattavasti enemmän pohjoisessa kuin etelässä.

Suomalaisten teleoperaattorien kattojärjestö FiCom pitää myös parlamentin ehdottamaa hintatasoa liian korkeana. Järjestön mukaan korkea kattohinta voi johtaa datapakettien kallistumiseen Suomessa.

Operaattoreille tulisi myös mahdollisuus hakea poikkeuslupaa roaming-maksujen perimiseen kuluttajalta, jos ilmainen roaming uhkaisi niiden toimintaedellytyksiä. Ääritilanteessa liian korkea tukkuhintakatto saattaisi käytännössä rajata suomalaiset ilmaisen roamingin ulkopuolelle.

EU-WiFi etenee

Viestintäministerit käsittelivät kokouksessaan myös ilmaisten WiFi-verkkojen rakentamista asutuskeskuksiin EU:n tuella. Tarkoitukseen ehdotetaan varattavaksi 120 miljoonaa euroa.

Käytännössä esimerkiksi kaupunki voisi anoa rahaa yhteyspisteen rakentamiseen unionilta. EU-rahalla rakennetut verkot koottaisiin yhtenäisen WiFi4EU-brändin alle. Jos hanke etenee suunnitellussa aikataulussa, ensimmäiset EU-WiFi-verkot voisivat olla käytössä jo syyskuussa 2017.

Rahat riittäisivät arviolta 6 000–8 000 paikallisverkon rakentamiseen eri puolille Eurooppaa. Käytännössä EU-nettiin voisi jatkossa päästä esimerkiksi puistoissa, toreilla ja julkisissa rakennuksissa.

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker esitteli WiFi-hankkeen syyskuussa unionin tilaa käsitelleessä puheessaan. Hänen mukaansa projektin tavoitteena on varustaa jokaisen kylän ja kaupungin keskustat ilmaisella verkolla vuoteen 2020 mennessä.