Työttömyyskorvauksen menetys ei estä työstä kieltäytymistä – määrä nelinkertaistunut lyhyessä ajassa

Viranomaisten mukaan kieltäytymisten kasvu johtuu todennäköisesti työtarjousten määrän kasvusta ja tehostuneesta työtarjousten tulosten seurannasta.

Työ voi olla jollekin pikemmin varoitusmerkki kuin tapa hankkia leipänsä. Kuva: AOP

Työstä kieltäytymisen takia työttömyyskorvauksensa menettäneiden määrä on nelinkertaistunut parissa vuodessa.

Ilman pätevää syytä tarjotusta työstä kieltäytyneitä kirjattiin työnvälitystilastoon vielä vuonna 2013 vain reilut 4 000 kappaletta, kun heitä 2015 oli jo 17 200. Samassa ajassa työttömien työnhakijoiden määrä on noussut  noin 60 000:lla.

Tänä vuonna ylletään kuta kuinkin viime vuoden kieltäytymislukuihin – massatyöttömyydestä huolimatta.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Työvoimaviranomaiset arvioivat, että kieltäytymisten kasvun taustalla on pitkälti työtarjousten määrän kasvu. Tehtyjen työtarjousten määrä on yli kaksinkertaistunut parissa vuodessa. Tänä vuonna tehdään lähelle puoli miljoonaa työtarjousta.

 Työtarjous ei ole sama asia kuin työttömälle tarjottu työpaikka. Luku pitää sisällään myös ne avoimet työpaikat, joita viranomaiset vaativat työtöntä hakemaan.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Karenssi pitenee

Hallitus on tarttunut työstä kieltäytymiseen esittämällä työn vastaanottovelvollisuuden tiukentamista.

Kolmen kuukauden ammattitaitosuojan jälkeen työttömällä ei enää ole pätevää syytä kieltäytyä tarjotusta kokoaikaisesta työstä. Se ei käy perusteeksi, että palkka jäisi työttömyyskorvausta pienemmäksi. Työstä kieltäytymisestä paukahtaa 90 päivää ilman korvauksia nykyisen 60 päivän sijaan.

Lait on tarkoitus saada voimaan ensi vuoden alusta.

Asumistuki voi nousta

Työstä kieltäytyminen ilman hyväksyttyä perustetta vie työttömyskorvaukset määräajaksi, mutta esimerkiksi asumistukea se voi jopa nostaa, koska tuensajan tulot vaikuttavat asumistuen suuruuteen.

Asumistuen suuruuteen vaikuttavat kuitenkin myös muut tekijät, kuten asumismenot, asunnon sijaintikunta sekä ruokakunnan koko, joten karenssi ei automaattisesti nosta asumistukea.

Yleinen asumistuki oli ruokakuntaa kohden keskimäärin 330 euroa kuukaudessa vuoden 2015 lopulla. Yli puolet sen saajista oli työttömiä.

Toimeentulotuki voi pienetä

Sen sijaan työstä kieltäytyminen ilman hyväksyttäviä perusteita voi pienentää perustoimeentulotukea, maksimissaan jopa 40 prosenttia. Pienennys on harkinnanvarainen, ei pakko, ja tukipäätökset tehdään yksilöllisen harkinnan perusteella. Toimeentulotuen perusosa suurenee yksin asuvalla vuoden alusta noin 488 euroon.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli lokakuun lopussa kirjattuna yhteensä 329 000 työtöntä työnhakijaa. Se on lähes 9 000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,5 prosenttia. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastosta.

Juttua täydennetty 12.12. 2016 seuraavasti: Työtarjous ei ole sama asia kuin työttömälle tarjottu työpaikka. Luku pitää sisällään myös ne haettavissa olevat avoimet työpaikat, joita viranomaiset vaativat työtöntä hakemaan.