1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. politiikka

Suomi ja Saksa valmistelevat puolustuspoliittista yhteistyötä – tiedonvaihtoa ja koulutusta lisätään

Suomi ja Saksa vahvistavat koulutusyhteistyötä, mutta sopimus ei velvoita maita yhteiseen puolustukseen.

Kuva: Kay Nietfeld / EPA

Suomi neuvottelee Saksan kanssa kahdenvälisestä puolustuspoliittisesta yhteistyöstä. Käytännössä tämä tarkoittaisi koulutus- ja harjoitustoimintaa, biologisten ja kemiallisten aineiden torjuntaa sekä tietojenvaihtoa. Suomi allekirjoitti samanlaisen sopimuksen heinäkuussa Ison-Britannian kanssa.

Kyseessä on "julistuksenomainen poliittisen yhteistyötahdon ilmaus", jolla maiden poliittinen johto linjaa kahdenvälisen puolustuspoliittisen yhteistyön kehittämistä ja laajentamista. Sopimus ei kuitenkaan velvoita yhteiseen puolustukseen. Kahdenvälisistä sopimuksia Nato-maiden solmii parhaillaan myös Ruotsi.

Suomi allekirjoitti lokakuussa samantyyppisen sopimuksen lokakuussa myös Yhdysvaltojen kanssa. Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) sanoi tuolloin, että kansainvälistä harjoitustoimintaa jatketaan "varsin samantyyppisellä tasolla kuin nytkin".

Sopimukseen ei liity sitoumuksia

Puolustusministeriön ylijohtaja Janne Kuusela vahvistaa, että keskusteluja sopimuksesta käydään Suomen ja Saksan virkamiesten välillä.

– Meillä on jo Saksan kanssa kahdenvälistä puolustuspoliittista yhteistyötä. Nyt harkitaan, olisiko tarkoituksenmukaista koota paperille, miten yhteistyötä halutaan viedä eteenpäin. Mahdolliseen yhteistyöasiakirjaan ei liity sitoumuksia, vaan se vastaa Ison-Britannian kanssa tehtyä asiakirjaa.

Asiakirja ei siis sisällä esimerkiksi kriisin varalta juridista sitoumusta auttaa toista osapuolta.

– Saksa on merkittävä eurooppalainen ja Itämeren alueen toimija. Tämä on ollut alustavaa keskustelua eikä poliittisia linjauksia ole tehty. Yhteistyöasiakirjan sisältö selviää tarkemmin ensi vuoden puolella, sanoo Kuusela.

Yle Uutiset kysyi puolustusministeri Niinistön kommentteja Suomen ja Saksan sopimuksesta, mutta Niinistö totesi, "ettei asiaan ole mitään uutta lisättävää". 

Poliittiset linjaukset puolustuspoliittisten sopimusten sisältöön hyväksyy tasavallan presidentti  sekä hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta.