Oikeustulkkaukseen valmistellaan erikoistumiskoulutusta

Koulutus on tarkoitettu puhuttujen ja viittotujen kielten sekä kirjoitus- ja puhevammaisten tulkeille. Tarkoituksena on nostaa tulkkien ammattitaitoa ja parantaa tulkinkäyttäjien oikeusturvaa.

Yle Uutiset viittomakielellä
Oikeussali.

Joukko tulkkausalan ammattilaisia kokoontui keskiviikkona 30.11. Helsingissä pohtimaan oikeustulkkauksen haasteita. Tilaisuuden tarkoituksena oli kerätä kirjoitus ja puhetulkkaus- sekä viittomakielen tulkkausalan oikeustulkkikoulutuksen kehittämishanketta (O-ERKO) varten.

– Nyt ryhdytään keskustelemaan viittomakielen tulkkauksen puolella siitä, mitä oikeustulkkikoulutus tarkoittaa ja miten se toteutetaan. Vielä ei tiedetä, kuka sen järjestää. Koulutuksen päätarkoituksena on, että tulkkausalan ammattilaiset saavat oikeustieteellistä ja oikeustulkkauksen koulutusta, minkä läpäistyään he pääsevät rekisteriin, kertoo oikeustulkkirekisterilautakunnan jäsen Ari Savulahti.

Hanketta johdetaan Tampereen yliopistosta. Mukana ovat myös Turun, Vaasan ja Helsingin yliopistot sekä Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Diakonia-ammattikorkeakoulu, jotka kouluttavat viittomakielen tulkkeja. Taustalla on tarve saada Suomeen lisää ammattitaitoisia oikeustulkkeja.

– Tällä hankkeella pystytään parantamaan tilannetta sikäli, että me pystymme tarjoamaan sellaista koulutusta, jonka yhtenä tavoitteena on, että oikeustulkit pääsisivät oikeustulkkirekisteriin ja pätevöitymään alalle, sanoo projektipäällikkö Anneli Sorkio Tampereen yliopistosta.

Oikeustulkkirekisterissä vasta neljä tulkkia

Puoli vuotta sitten perustettuun oikeustulkkirekisteriin pääsevät ne tulkit, jotka käyvät koulutuksen tai todistavan pätevyytensä muutoin.

– Rekisteri sai alkunsa EU:n direktiivimuutoksesta, joka määräsi perustamaan rekisterin. Jatkossa rekisteriin tullaan lisäämään tulkkeja, jotta tuomioistuimet voivat käyttää sitä apunaan etsiessään sopivaa tulkkia, mutta eivät vielä. Rekisterissä on nyt neljä tulkkia eikä se toimi, Savulahti kertoo.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama koulutuksen suunnitteluhanke päättyy ensi vuonna, jolloin alkaa rahoituksen haku varsinaista oikeustulkkien erikoistumiskoulutusta varten. Joka tapauksessa menee varmuudella vielä useita vuosia ennen kuin koulutus ja rekisteri toimivat täydellä teholla.

Toistaiseksi siis esimerkiksi viittomakielisten oikeustulkkaus järjestetään kuten tähänkin saakka, Ari Savulahti kertoo.

– Jos oikeus tarvitsee tulkkia, se hoitaa tilaamisen itse, ei kuuro. Oikeusistuin päättää itse, millainen tulkki tilanteeseen tarvitaan, soittaa tulkkitilauksen ja hoitaa kaiken itse. Kuuron tarvitsee vain tulla paikalle.