Mietityttävätkö sukulaisesi vaiheet viime sodissa? – Uusi palvelu kokoaa yhteen sodissa palvelleet

Suomalaisten toivotaan lähettävän tietoja ja kuvia sukulaisistaan digitaaliseen matrikkeliin.

sotaveteraanit
sivukaappaus, jossa sotilas
sotapolku.fi

Verkossa avataan tänään uusi ilmainen palvelu, jonne pyritään ensimmäistä kertaa kokoamaan mahdollisimman kattava luettelo talvi- ja jatkosodissa palvelleista. Tähän tarvitaan apua kansalaisilta. Sotapolku.fi-nimisen verkkopalvelun vapaaehtoiset kehittäjät toivovat mahdollisimman monen lisäävän palveluun tietoja ja valokuvia viime sotiin osallistuneista sukulaisistaan.

Näin laajaan tietojen keräämiseen ei ole ryhdytty vielä missään muualla.

Verkkopalvelusta löytyvät jo kaatuneiden tiedot

Verkkopalvelusta voi jo nyt etsiä talvi- ja jatkosodissa kaatuneita tai kadonneita. Siihen on syötetty tiedot noin 95 000 sodissa menehtyneestä sotilaasta, lotasta ja sotilaspojasta.

Testivaiheessa palveluun on lisätty myös muutaman sadan veteraanin tiedot.

– Palvelu on tärkeä sen takia, että nyt alkavat viimeiset veteraanisukupolvet olemaan täällä meidän kanssa, ja voimme vielä saada tarkempaa tietoa heidän sen aikaisista kokemuksistaan, sanoo Mika Wist, yksi Sotapolku.fi-palvelun kehittäjistä.

Joukko-osastojen liikkeet kartalla

Kehittyessään palvelu näyttää myös siihen lisättyjen sotilaiden joukko-osastojen liikkeet rintamalla. Näin voi seurata esimerkiksi oman sukulaisen sotapolkua.

Tällä hetkellä palvelussa näkyvät jatkosodan aikaiset jalkaväkirykmentit ja niiden liikkeet. Myöhemmin on tarkoitus lisätä esimerkiksi pataljoonien ja komppanioiden reittejä.

Tähän asti tiedot eivät ole olleet helposti saatavilla

Ajatus digitaalisen matrikkelin perustamisesta virisi, kun ohjaaja Ari Matikainen ja tuottaja Liisa Juntunen alkoivat tehdä tänä vuonna ensi-iltaan tullutta Sota ja mielenrauha -dokumenttia.

Tuttavat ja ystävät alkoivat spontaanisti kertoa heille oman perheensä tai sukunsa tarinoita sodasta.

– Tai he alkoivat itse asiassa kyselemään meiltä, että mistähän sitä tietoa saisi. Tähän on ilmiselvästi tarve. Ihmisillä on halu saada käsitys omista taustoistaan ja juuristaan, Liisa Juntunen kertoo.

Tietoa ei kuitenkaan ole ollut helposti saatavilla.

Tietokantoja hallinnoi kansallisarkisto.

– Jos kantakorttikansiot, joissa on toistakymmentä kaksipuolista paperia, laitettaisiin jonoon, niin tätä tietoa olisi kymmenen kilometriä. Sen määrän skannaaaminen ja siirtäminen tietokantoihin on ollut vain liian suuri urakka, Mika Wist kertoo.

Nuorempi polvi kiinnostunut sukulaisten sotakokemuksista

Suvun vaiheista viime sodissa ei ole aina kulkenut perimätietoakaan. Monet sodissa palvelleet eivät ole aikanaan halunneet kertoa tarkemmin sotakokemuksistaan.

– On haluttu yksinkertaisesti unohtaa se asia pois, keskittyä tulevaisuuteen, ja sitä kautta ollaan pidetty sitä ehkä epäolennaisena asiana, palvelua kehittävä Liisa Juntunen pohtii.

Nyt kun sodasta on kulunut pidempi aika, on nuorempi polvi alkanut kiinnostua esimerkiksi isovanhempien vaiheista sodissa.

Verkkopalvelun kehittäjät toivovat, että näin voidaan säilöä veteraanien perintö sellaiseen muotoon, että myös tulevat sukupolvet pääsevät siihen tutustumaan.

– Esimerkiksi koulutyössä tällaiset polut tulevat olemaan mielenkiintoinen tapa tutkia oman suvun historiaa toisen maailmansodan aikana, Mika Wist sanoo.

Verkkopalveluun voi lisätä henkilön tai etsiä häntä, jos tietää nimen, syntymäajan, syntymäpaikan sekä joukko-osaston. Tämä tieto löytyy esimerkiksi sotilaspassista. Jos sellaista ei löydy, voi kansallisarkistosta tilata kantakortin kopion.

Ensialkuun sivustolle voi lisätä veteraanien perustiedot ja valokuvan. Tulevaisuudessa aikomuksena on kerätä esimerkiksi sukujen hallussa olevia sodanaikaisia valokuvia.

_Yle on Sotapolku.fi-hankkeen suurin yksittäinen rahoittaja.
_

Päivitys 6.12.2016 klo 8.57: Sotapolku.fi-sivuston mukaan palvelu on parhaillaan ruuhkautunut, minkä vuoksi sivustolle pääsy ei välttämättä onnistu. Kehittäjän mukaan palvelun kapasiteettiä pyritään lisäämään.