Pääviemäri rikkoutui Siilinjärven Vuorelassa

Jätevesivuodosta ei ensiarvion mukaan pitäisi aiheutua merkittävää haittaa vesistölle.

Siilinjärvi

Siilinjärven Vuorelassa selvitellään jätevesivuotoa.

Tammirannan alueella Kunnonpaikan kupeessa oleva Etelä-Siilinjärven pääviemäri on rikkoutunut. Kunta sai tiedon asiasta keskiviikkona iltapäivällä ja viemäriä on ryhdytty korjaamaan. Korjaustöiden kestoa ei osattu vielä iltapäivällä arvioida.

Jätevettä on päässyt Kallaveteen arviolta muutamia kymmeniä kuutioita, eikä vuodosta pitäisi olla merkittävää vaaraa ympäristölle.