Hallinto-oikeus otti kantaa uhanalaisen perhosen suojeluun: Sierilän voimalaitos tarvitsee poikkeusluvan

Sierilän voimalaitoksen tiellä liihottaa harvinainen perhonen, apilakirjokääriäinen.

Kemijoki
Laaksoarho ja apilakirjokääriäinen
Kuvassa Sierilän voimalaitosaltaan uhkaamat laaksoarho ja apilakirjokääriäisen kaksi esiintymismuotoa.Wikipedia ja Seppo ja Kimmo Silvonen

Rovaniemen Sierilän vesivoimalaitos tarvitsee poikkeusluvan, toteaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Lapin ely-keskus myönsi kesäkuussa 2015 Kemijoki Oy:lle luvan poiketa luonnonsuojelulain rauhoitussäännöksistä apilakirjokääriäinen-nimisen, uhanalaisen perhosen kohdalla. Kemijoki Oy piti poikkeuslupaa tarpeettomana. Yhtiö katsoi, että apilakirjokääriäisen suojelutaso säilyy vähintäänkin ennallaan ilman sitä. Kemijoki Oy valitti ely-keskuksen päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus katsoo, että voimalaitoshankkeen toteuttaminen vaatii poikkeuslupaa.

Kemijoki Oy:n valituksen mukaisesti Pohjois-Suomen hallinto-oikeus päätti kuitenkin muuttaa yhtä lupaehtoa, joka koskee apilakirjokääriäiselle etsittäviä vaihtoehtoisia elinympäristöjä. Muutoksen mukaisesti Kemijoki Oy:n tulee etsiä vaihtoehtoisia elinympäristöjä ainoastaan Suomesta, ei Euroopasta.

– Olemme tyytyväisiä päätökseen, vaikka poikkeusluvan tarve päätettiinkin pitää voimassa. Apilakirjokääriäiskannan turvaaminen on tärkeä osa Sierilän voimalaitoksen rakentamishankkeen valmistelua. Olemme toteuttaneet lajin suojaamiseksi useita toimenpiteitä jo vuosikymmenen ajan yhteistyössä ely-keskuksen kanssa. Tavoitteemme on säilyttää tai jopa parantaa apilakirjokääriäisen suojelutasoa, Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen sanoo yhtiön tiedotteessa.

Kemijoki Oy on muun muassa laatinut toimenpidesuunnitelman Sierilän alueen kehittämiseksi, suunnitellut suojapadon ja pumppaamon apilakirjokääriäisen esiintymispaikan ympärille ja tehnyt useina vuosina apilakirjokääriäisen siirtoistutuksia. Lisäksi yhtiö on tehnyt selvityksiä perhosen löytämiseksi sekä muualta Lapista että koko Suomesta.

Vaasan hallinto-oikeues päätti maaliskuussa 2015, että ennen voimalan rakentamista Kemijoki Oy:llä on oltava luonnonsuojelulain mukainen lupa maankäyttömuutoksille, joilla saattaa olla vaikutusta apilakirjokääriäisen esiintymispaikkaan tai vaihtoehtoisesti päätös siitä, että tällaista lupaa ei tarvita. Kemijoki Oy on haki lupaa Sierilän voimalaitokselle vuonna 2005.