Koe uusi yle.fi

Ministerstvu tahtou vähendiä hukkien varuandua uuzien kuadolubien avul

Kuadoluvat ollah tärgevin taba vähendiä hukkien zakonattomua mečästysty da parandua ristikanzoin kohtavundua hukkih.

Yle Uudizet karjalakse
Susi
Osa pääkaupunkiseudun susihavainnoista on todettu virheellisiksi, mutta ei kaikkia. Kuvan susi asuu Ranuan eläinpuistossa.Ismo Pekkarinen / AOP

Mua- da meččytalovusministerstvan pluanois on andua vahingo- da kiindielöin lubien ližäkse vie hukkien kuadoluvat muga sanottuloin socializien vijoin täh.

Ministerstvan ylitarkastai Jussi Laanikari sanou, gu nygöi tahtotah ottua käyttöh mečästyszakonan metsästyslain (siirryt toiseen palveluun) kohtu, kudai on ylellizen turvalližuon da evun puoles vältämätöi viga.

Se tarkoittau, gu hukku voibi miärätä kuattavakse, hos sen täh ei ni olis roinnuh kodielättivahinguo.

Alovehel ruadai pezimisalovehyhtesruadojoukko kaččou poikkevusluvan tarvehtu socializin perustehin.

– Toizin sanoin tahtotah ližätä paikallizien eläjien pozitiivistu kohtavundua hukkien mečästykseh, muga sellittäy uuttu dieluo Laanikari.

Ylitarkastajan mugah ukuazu tahtottas varustua talvikuun 9. päivän jälles midä teriämbi, sidä parembi.

Luvalline taba vähendiä hukkien varuandua

Vie se-tämä vuozi tagaperin hukkien kuadolubii ni vouse ei annettu pedroinhoidoalovehen ulgopuolele. Mua- da meččytalovusministerstvan mugah silloi hukkukandua reguliiruičči zakonatoi ambumine.

Nygöi tarkoituksennu on suaja hukkualovehel eläjile luvalline taba hoidua dieloloi.

Ylen äijäl huolevuttau rahvastu hukkukannan suurus Pohjas-Karjalas. Monien päivännouzurajan eläjien da mečästäjien mieles hukkua on äijiä enämbi, migu Luonnonvarakeskuksen uuzi väliarvivo ezittäy.

Suuri joukko pedoyhtyshengie zavodii kai zabastoukan. Se tarkoittau sidä, gu hyö enämbiä ei kirjuteta varmistettuloi zvierilöin huomaičuksii Tassu-järjestelmäh, kudual on suuri rouli kanduarvivoloin azundas.

Luonnonvarakeskus terväh työndäy mua- da meččytalovusministerstvale toizen väliarvivon hukkien miäräs. Sen jälles ministerstvu piättäy, muuttaugo se vie omua ezitysty 40 hukan jogavuodizes kiindies kuadoluvas.

Praktiekal uuzi lubamiärittely läs puolendas kuattuloin hukkien miärän mullozen vuvven miäräh verratunnu, sendäh gu valdukunnallizeh kiindivöh kuuluttas vie vahingoloin perustehel ammutut da dorogal liikendehes kuolluot hukat.

Luve sežo

Ministeriö haluaa hillitä petopelkoa uusilla, sosiaaliperusteisilla kaatoluvilla