1. yle.fi
  2. Uutiset

Kaidin Kemin biojalostamolle on tarjolla rahoitusta – työn alla paras yhdistelmä kumppaneista

Kaidi suunnittelee Kemiin 900 miljoonan euron biojalostamoa. Suomen sekä EU:n viimeaikaiset energia- ja ilmastolinjaukset ovat myönteisiä Kaidin kannalta, mutta linjaukset pitäisi vielä saada toteutukseen rahoittajien vakuuttamiseksi.

talous
Kaidin Wuhanin tehdas.
Kaidin tehdas Wuhanin kaupungissa Kiinassa.Kaidi

Sekä Suomessa että EU:ssa on tehty linjauksia, jotka ovat kiinalaisen Kaidin Kemiin suunnitteleman biojalostamon kannalta myönteisiä.

Suomessa hallituksen energia- ja ilmastostrategiassa liikenteen biopolttoaineiden osuus on korkeampi kuin hallitusohjelmassa. Hallitusohjelmassa biopolttoaineiden fyysinen osuus on 23,5 prosenttia, joka on strategiassa nostettu kolmeenkymmeneen prosenttiin.

Euroopan komissio ehdottaa, että kaikkeen polttoaineeseen on EU:n alueella jatkossa sekoitettava edistyneitä biopolttoaineita. Vuonna 2021 sekoitusosuuden pitäisi olla 0,5 prosenttia, mistä se kasvaisi vaiheittain 3,6 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Päätökset menevät kuitenkin vielä Euroopan parlamentin sekä Euroopan unionin neuvoston käsittelyyn, mikä voi viedä vuodenkin päivät.

– On ihan selvää, että kehitys sekä Euroopassa että Suomessa on erittäin hienoa biopolttoainemarkkinan kannalta, mutta nämä pitää saattaa vielä lainsäädännön ja asetusten taholle niin, että alan toimijoille syntyy toimintavarmuus, Kaidi Finlandin toimitusjohtaja Carl Haglund sanoo.

Kaidin Kemiin suunnittelema biojalostamo tuottaisi vuodessa 225 000 tonnia biopolttoainetta, josta 75 % olisi dieseliä ja 25 % bensiiniä.

Hiilinielukysymys on Suomelle tärkeä

Haglundin mukaan kiista metsistä hiilinieluina on tärkeä kysymys myös Kaidin kannalta.

– On selvää, että tämä on kansallisella tasolla erittäin iso edunvalvonnan paikka, missä Suomella on syytä jatkaa niitä harppauksia, joita on jo tehty ja löytää EU-tasolla niitä kumppaneita, jotka ymmärtävät kestävän metsätalouden päälle, Haglund sanoo.

Biopolttoaineiden kannalta myönteisten linjausten toteutuminen on tärkeää myös Kaidin hankkeelle.

– Tietenkin me tarkkaan seuraamme, jos sieltä tulisi joku iso takapakki, niin onhan se koko metsä- ja biotalouden kannalta huono juttu, mutta lähdetään nyt siitä, että tämä voidaan hoitaa ja se vaatii aktiivista edunvalvontaa Suomen näkökulmasta, Haglund toteaa.

Kaidi etsii sopivaa komboa

Haglundin mukaan yhtiölle on tarjolla rahoitusta, mutta tavoitteena on löytää toimijoista sopiva yhdistelmä, joka on Kaidin kannalta mahdollisimman hyvä ja toimiva. Kaidin Kemiin suunnittelema biojalostamo on 900 miljoonan euron investointi.

– Rahoitusta on ja sitä on tarjolla paljon. Nyt kysymys on lähinnä siitä, millä konsortiolla sitä halutaan tehdä, minkä tyyppisiä teollisia kumppaneita halutaan ottaa mukaan. Paljon on kiinnostusta ja paljon on jo käyty neuvotteluita, joista moni on loppusuoralla. Tavoitteena on rakentaa sellainen konsortio eli yhteenliittymä, jolla on hyvät edellytykset harjoittaa tätä teollista toimintaa ja hyvät edellytykset saada hyvä markkinaosuus biopolttoainemarkkinoista, Haglund kertoo.

Mukaan haetaan samaa synergiaa omaavia toimijoita.

– Toimijat, joilla on synergiaa omaan teolliseen toimintaan, ovat aina ideaalisia kumppaneita, jotka osaltaan tuovat osaamista tähän kokonaisuuteen. Lisäksi on niitä, jotka ovat enemmän sijoitusluonteisia toimijoita. Molempia tarvitaan ja molempia on tarjolla, sekä Suomalaisia että ulkomaalaisia, Haglund sanoo.

Kaidin tavoite on, että Kemin biojalostamon rakentaminen voisi alkaa ensi vuoden aikana.

Lue seuraavaksi