Ylä-Savon Soten ympäristöjohtaja: Terrafamen YVA puutteellinen

Ympäristöjohtaja Matti Vetelin mukaan YVA-ohjelmasta puuttuu toiminnan riskien ja poikkeustilanteiden arviointi.

Ihmisen toiminnan ympäristövaikutukset
Terrafamen kaivoksen uusi keskusvedenpuhdistamo.
Terrafamen kaivoksen uusi keskusvedenpuhdistamo. Pasi Peiponen / Yle

Ylä-Savon Soten ympäristöjohtaja Martti Veteli pitää kaivosyhtiö Terrafamen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa puutteellisena. Vetelin mielestä yhtiön kaksi ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa olisi yhdistettävä yhdeksi ohjelmaksi.

Perusteena on se, että kysymys on kokonaisuudesta eikä vesienhallintaa ja tuotantoa voida käsitellä toisistaan irrallisina toimintoina. Ympäristöjohtaja Martti Vetelin mielestä arviointiohjelmasta puuttuu myös toiminnan riskien ja poikkeustilanteiden arviointi.

Lausuntoa valmistellut Veteli esittää ympäristölautakunnalle, että arviointiohjelmassa on huomioitava myös kuormitusta vaativien vesistöjen vaikutus alapuolisten vesistöjen kuormitukseen ennen kunnostusta, kunnostuksen aikana ja kunnostuksen jälkeen. Lautakunta päättää lausunnostaan ensi tiistaina.