Riski jäädä työttömäksi suuri teatterialalla

Noin 19 000 humanistisen ja taiteen alan tutkinnon suorittanutta oli ilman työtä viime vuoden lopussa.

Työllisyys ja työttömyys
Teatterin esiintymislava.
AOP

Humanistisen tai taidealan tutkinnon suorittaneilla on suuri riski jäädä työttömäksi, ilmenee Tilastokeskuksen tuoreesta työssäkäyntitilastosta. Viime vuonna noin joka kymmenes taidealan maisteri tai kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö jäi työttömäksi.

Esimerkiksi vuonna 2014 työssä olleista teatteri-ilmaisun ohjaajista lähes 16 prosenttia oli työttömänä viime vuoden lopussa. Teatteritaiteen maistereiden osalta luku oli 12,6 prosenttia ja taiteen maistereiden 7,7 prosenttia.

Humanisteja ja taidealan tutkinnon suorittaneita oli viime vuoden lopussa työttömänä yhteensä 19 000. Näiden alojen lisäksi työllisyystilanne oli erityisen heikko luonnontieteellisen tutkinnon suorittaneilla.

Paras työllisyystilanne oli puolestaan terveys- ja sosiaalialan koulutuksen suorittaneilla. Tästä huolimatta heitäkin oli viime vuoden lopussa työttömänä noin 21 000.

Työttömyys lisääntyi viime vuonna edellisvuodesta kaikissa koulutusasteissa. Yhteensä työikäisiä työttömiä oli viime vuoden lopussa 375 000.