Hyppää sisältöön

Ylen kysely paljastaa: Näin vuosikymmenen suurin uudistus muutti koulujen arkea

Ylen kysely alakoulujen rehtoreille ja opettajille osoittaa, että koulujen arki on uuden opetussuunnitelman myötä kiireisempää. Kokosimme kuusi keskeisintä muutosta.

Uusi opetussuunnitelma on muuttanut koulujen arkea monella tavalla. Kuva: Yle

Ylen toteuttama kysely osoittaa, että uusi tänä syksynä käyttöön otettu opetussuunnitelma on muuttanut alakoulujen arkea monella tavalla. Kyselyyn vastasi yhteensä 393 ihmistä, joista 209 oli opettajia ja 184 rehtoreita alakouluissa.

Opettajista lähes 76 prosenttia ja rehtoreista lähes 78 prosenttia on sitä mieltä, että opetussuunnitelma on vaikuttanut koulun arkeen jonkun verran. Vaikka prosenttiluvut ovat samankaltaisia rehtoreilla ja opettajilla, oli huomionarvoista se, että rehtorit suhtautuivat muutokseen myönteisemmin.

1. Lisännyt kiirettä ja uupumusta

Opettajien vastauksissa korostuu, että opetussuunnitelma on tuonut mukanaan lisää kiirettä. Asioita täytyy suunnitella aikaisempaa enemmän ja samalla pitäisi pystyä käyttämään aikaa myös arviointeihin ilman annettuja lisäresursseja. Henkilökuntaa tarvittaisiin joidenkin vastaajien mielestä lisää. Myös Opetushallituksessa tämä tunnistetaan.

Lisännyt tuplasti työaikaa. Koko ajan tulee "hyökyaallon" tavoin lisää vaatimuksia ja velvollisuuksia. (Opettaja, 58)

Opettajien työmäärä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. (Opettaja, 42)

Eräs vastaaja kuvailee kiirettä ja opettajien kuormittamista uusien asioiden kanssa hurjaksi. Myös kokouksia on enemmän kuin aikaisemmin.

Lisännyt turhaa kokoustamista ja paperityötä ja kaikenmaailman raportteja, joita täytetään ja tehdään, mutta jotka eivät ikinä päädy käytäntöön vaan hautautuvat jonnekin koulutusviranomaisten mappeihin. (Opettaja, 32)

Jatkuvaa säheltämistä, raportointia, uusia juttuja ilman aikaa perehtyä (kokeillaan jotain -mentaliteetilla), muutoksia, muutoksia ja muutoksia, arviointia ylhäältä annettuna, monet sanellut jutut aivan turhia/liian vaikeita 1.lklle (Opettaja, 34)

Myös osa rehtoreista oli sitä mieltä, että uuden oppimiseen menee aikaa ja sitä ei ole ollut aina tarpeeksi. Rehtorit kuvailivat etenkin opettajien kokevan kuormitusta ja jopa uupumusta.

Opettajat ovat yrittäneet ottaa haltuun uuden OPS:n vaatimuksia ja väsähtäneet perusteellisesti  (Rehtori, 52)

Pyrimme oikeasti muuttamaan koulun vanhoja käytänteitä. Tämä vie aikaa ja on joillekin opettajille vaikeampaa kuin toisille. Opettajat haluavat tehdä työnsä hyvin ja siksi moni tuntee nyt kuormitusta uusien vaatimusten edessä. (Rehtori, 42)

Paljon uutta opittavaa ja haltuunotettavaa opettajilla. Riittämättömyyttä ja väsymystä ilmassa. (Rehtori , 46)

2. Lisännyt tietotekniikkaa ja koodausta

Osassa rehtoreiden ja opettajien vastauksia korostui se, että tietotekniikkaa käytetään entistä enemmän uuden opetussuunnitelman myötä. Opettajista noin 77 prosenttia ja rehtoreista noin 90 prosenttia sanoo, että koulussa aiotaan opettaa tämän lukuvuoden aikana ohjelmointia.

Myös muutamissa avoimissa vastauksissa nousi esiin se, että tietotekniikka on muuttanut arkea. Esimerkiksi koodausta treenataan pelien avulla.

Koodausta opetellaan pelien ym avulla. Tietotekniikkaa käytetään entistä enemmän. Luokissa tehdään paljon ryhmätöitä, projekteja ym. sekä tutustutaan ilmiöihin. Oppilaat saavat monessa aineessa valita mitä tekevät (Opettaja, 47)

Yksi opettaja vastasi, että tietotekniikkaa on tullut lisää, mutta laitteet eivät aina toimi. Toinen rehtori taas kokee, että muutoksia on tullut paljon ja kaikkeen ei heti pystytä. Tässä yhteydessä hän nosti esille tietotekniikan. Kaikki opettajat eivät hallitse tietotekniikkaa.

Muutoksia on paljon, teemme parhaamme. Kaikkeen uuteen emme pysty heti. Laitteita ei esim. ole tarpeeksi. Eivätkä opet osaa kaikkia tietotekniikan juttuja. Mutta perusasioita osaamme kyllä opettaa edelleen. (Rehtori, 38)

3. Lisännyt yhteistyötä

Erityisesti rehtoreiden vastauksissa nousee esiin, että uusi opetussuunnitelma on lisännyt yhteistyötä opettajien välillä.

Opettajien yhteistyö lisääntynyt, opetusideoiden jakaminen kasvanut, opettajat ovat uskaltautuneet kokeilemaan itselleen uusia asioita, olemme reissun päällä paljon entistä enemmän. (Rehtori , 52)

Lukujärjestykset on pyritty laatimaan niin, että yhteistyö kollegojen kanssa helpottuisi. Yhteistyö on selvästi lisääntynyt. (Rehtori, 55)

Esimerkiksi monialaiset oppimiskokonaisuudet ja niiden suunnittelu edellyttävät opettajilta yhteistyötä.

4. Muuttanut arviointia

Uusi opetussuunnitelma on kyselyn perusteella saanut aikaan myös sen, että asioita on joutunut suunnittelemaan enemmän kuin aikaisemmin. Asioiden lisäsuunnittelu ei kaikkien mielestä ole tuottanut tulosta. Opettajista noin 44 prosenttia oli sitä mieltä, että arviointi ei ole uuden opetussuunnitelman pohjalta kovin selkeää.

Avoimista vastauksista nousi esille, että monet asiat ovat auki ja tästä huolimatta työmäärä kasvaa, kun raportteja on joutunut tekemään lisää. Myös arviointikeskustelut huoltajien kanssa sekä jatkuva arviointi Wilmassa ovat lisänneet opettajien työmäärää.

Paljon lisätyötä, opetuksen lisäsuunnittelua, uusien ohjelmien opettelua (iPad jne), laaja-alaisten kokonaisuuksien suunnittelua jne. (Opettaja, 29)

Nousi myös esille, että turhia palavereita ja kokouksia järjestetään jopa viikoittain.

Joissain vastauksissa korostui myös se, että aikaa ei ole uusien asioiden opetteluun. Arvioinnin tekemisessä oli jonkun mielestä vajavaiset tiedot ja informaatiota tulee lisää usein viime tipassa tai jopa täysin yllättäen. Joku sanoo, että työnantaja olettaa opetuksen valmistelutyön tapahtuvan viikonloppuna.

Siinä mielessä paljon että opettajat ovat väsyneitä siihen että aikaa ei ole ollut riittävästi uusien asioiden opetteluun esim. arvioinnin osalta vaan työnantaja olettaa ilmeisesti että se valmistelu tehdään omalla ajalla viikonloppuisin. Niinpä varsinainen opetustyö on kärsinyt kiireestä ja stressistä. (Opettaja, 40)

Myös osassa rehtorien vastauksissa sanottiin, että kyselyissä on ollut valtava työmäärä ja erityisesti arviointeihin liittyvä työ on lisääntynyt. Nousi esille, että arviointi lisää opettajien ja rehtoreiden työtä etenkin silloin, kun oppilas muuttaa toiseen kuntaan. Erään rehtorin mielestä arviointi on sekaisin ja siitä puuttuu punainen lanka.

5. Lisännyt koulun ulkopuolella tapahtuvaa opetusta

Rehtoreista noin 60 prosenttia oli sitä mieltä, että uusi opetussuunnitelma on lisännyt jonkin verran koulun ulkopuolella tapahtuvaa opetusta. Opettajista samaa mieltä on reilu kolmannes. Enemmistö opettajista katsoo, että koulun ulkopuolella opiskellaan saman verran kuin aiemminkin.

Lähes 42 prosenttia rehtorivastaajista kertoo, että koulurakennuksen ulkopuolella järjestetään opetusta viikoittain.

Opettajista suurin osa arvioi, että koulurakennuksen ulkopuolella tapahtuvaa opetusta järjestetään useita kertoja vuodessa tai kuukausittain.

6. Lisännyt monialaisia oppimiskokonaisuuksia

Tulokset osoittavat, että uusi opetussuunnitelma on lisännyt myös monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Vastanneista opettajista 53,8 prosenttia ja rehtoreista 63,9 prosenttia aikoo järjestää kaksi tai useampia monialaisia oppimiskokonaisuuksia tämän lukuvuoden aikana.

Monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa opinnot limittyvät toisiinsa eli käytännössä eri oppiaineita yhdistellään toisiinsa.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien myötä myös numerokäytännöistä on paikoin luovuttu ja perinteiset kokeet ovat historiaa.

Olemme siirtyneet portfolio-työskentelyyn, perinteisiä kokeita ei pidetä, vaan oppilaat tallentavat näytteitä oppimisprosessin aikana. Numeroarvostelusta on luovuttu kokonaan. (Rehtori, 58)

Rehtorit kirjoittavat, että oppilaiden osallisuuteen on panostettu ja opetuskeskeisyydestä on siirrytty oppimiskeskeisyyteen. Asioissa halutaan mennä eteenpäin oppilas edellä.