Kuopion oma kriisiryhmä ryhtyy paikkaamaan kriisikeskuksen supistuvia palveluja

Kuopion kaupungin kriisivalmiustyöryhmän toiminta laajenee ensi vuonna suuronnettomuuksien hoidosta myös pienempien kriisien purkuun.

Kuopio
Kuopion kaupungin terveysjohtaja Jari Saarinen.
Kuopion kaupungin terveysjohtaja Jari Saarinen.Toni Pitkänen / Yle

Kuopion kriisikeskuksen toiminnan supistumisesta huolimatta kriisin kokeneet saavat jatkossakin apua, uskoo Kuopion kaupungin terveysjohtaja Jari Saarinen. Saarisen mukaan kaupungin oman kriisivalmiustyöryhmän toiminta laajenee vuodenvaihteessa ja se paikkaa kriisikeskuksen palvelujen vähentymistä.

Muutosvaiheessa voi olla jonkin verran haasteita.

Jari Saarinen

Kaupunki on irtisanonut kriisikeskuksen kanssa tehdyn ostopalvelusopimuksen muun muassa säästötarpeiden vuoksi. Tämän vuoksi keskuksessa on tarjolla ensi vuodelle niukemmin vastaanottoaikoja ja kriisipäivystyspuhelin muuttuu ajanvarauspuhelimeksi. Valtakunnallinen kriisipuhelin toimii entiseen tapaan.

– Ihan alkuvuodesta, siinä muutosvaiheessa, voi olla jonkin verran haasteita, mutta meillä on hyvä puhe- ja toimintayhteys kriisikeskuksen kanssa. Kriisikeskukselta ohjataan tarvittaessa vakavammat kriisit meidän työntekijöillemme ja kriisikeskus tulee toimimaan edelleen muun muassa parisuhdekriiseissä. Uskon, että löydämme oikein hyvän yhteistyökuvion, jolla turvaamme kaikkien palvelut, Saarinen toteaa.

Saarisen mukaan kaupunki seuraa kriisiryhmän toimivuutta.

– Hahmotamme kuvaa siitä, syntyykö sellaisia alueita, joissa jäisi avuntarvitsijoita huonommalle avulle, reagoimme tilanteeseen ja teemme tarvittaessa korvaavia liikkeitä.

Iso hätä kiilaa ohi

Kuopion kriisivalmiustyöryhmä on perustettu suuronnettomuuksia varten. Nyt ryhmän toiminta laajenee koskemaan Saarisen mukaan myös pienempien kriisitilanteiden hoitoa. Kriisitilanteilla tarkoitetaan esimerkiksi lähipiirissä tapahtunutta itsemurhaa, läheisen äkillistä kuolemantapausta, vakavia onnettomuuksia tai läheltä piti -tilanteita.

Kaupungin kriisityöryhmässä on 20 jäsentä, ja ryhmään kuuluu muun muassa tehtävään erityisesti koulutettuja terveydenhoitajia, sosiaalityöntekijöitä ja sairaanhoitajia. Ryhmän jäsenet työskentelevät pareittain.

Pyrimme siihen, että se olisi mahdollisimman vähän pois muista resursseista.

Jari Saarinen

Kyse on jo Kuopion kaupungin palveluksessa työskentelevistä henkilöistä eikä ryhmään aiota Saarisen mukaan palkata ainakaan nyt uusia työntekijöitä.

– Pyrimme siihen, että se olisi mahdollisimman vähän pois muista resursseista. Pääsääntöisesti kriisien purun vastaanottoajat pyritään keskittämään iltapäivään, mutta tilanteet ratkaisevat. Jos on todella iso hätä, se kiilaa ilman muuta ohi.

Perheasiain neuvottelukeskus liipasimella

Palvelujen riittävyydestä huolissaan oleville Saarinen muistuttaa, että kaupungilla on tarjolla useita vaihtoehtoja apua tarvitseville. Esimerkiksi joka päivä ja ympäri vuorokauden toimivan sosiaalipäivystyksen toimialueeseen kuuluvat perheväkivaltatapaukset, perheneuvolasta voi saada apua pieniä lapsia koskevissa asioissa ja vastaanoton tiimeissä toimivat psykiatriset sairaanhoitajat. Kuopion psykiatrian keskus tarjoaa hoito- ja kuntoutuspalveluja lääkärin lähetteellä.

– Avuntarvitsija ohjataan päivytyksestä oikean palvelun luokse. Jos tilanteessa on osapuolena poliisi tai joku muu viranomainen, niin sitä kautta ihminen ohjataan palveluihin. Myös numerosta 112 osataan hätätilanteissa ohjata meidän palveluihimme, Saarinen neuvoo.

Saarinen mainitsee avun antajaksi myös Kuopion evankelisluterilaisen seurakunnan ylläpitämän perheasiain neuvottelukeskuksen. Senkin toiminta on kuitenkin vaakalaudalla: kaupunki on pohtinut, että se irtisanoisi sopimuksen perheasiain sovittelusta osana perusturva- ja terveyspalvelujen miljoonien eurojen säästötavoitteita.