Vieremän tuulivoimapuiston kaavan käsittely keskeytyi

Kunnanhallitus jätti kaavaehdotuksen pöydälle odottamaan selvitystä terveys- ja ympäristöhaitoista.

Vieremä
Tuulivoimamyllyjä havainnekuvassa
Maisema-arkkitehtitoimisto Väyrynen

Vieremän kunnanhallitus on keskeyttänyt Murtomäen tuulivoimapuiston kaavaehdotuksen käsittelyn. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle siihen saakka, kunnes työ- ja elinkeinoministeriön selvitys tuulivoiman terveys- ja ympäristöhaitoista on annettu. Sen tekemisen aikataulu ei ole vielä selvillä. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 5–3.

Esillä olleeseen kaavaehdotukseen on tehty muutoksia. Vieremän puolelta on poistettu neljä voimalaa. Vieremälle jää esityksen mukaan 18 voimalaa ja Kajaanin puolelle yhdeksän voimalaa.

Kaavassa on myös muun muassa määräys rakentamisen ajoittamisesta susien lisääntymisajan ulkopuolelle ja moottorikelkkareitin merkintä toteutetulle linjalle.