Psykoterapiaan ohjaus on Suomessa poikkeuksellisen hidasta – apuun otettu nettiterapiat

Pitkäkestoiseen, Kela-korvattavaan psykoterapiaan pääsy on hidasta. Alkuvaiheen terapiaa onkin alettu tarjota netissä.

psykoterapia
Nainen kävelee sumuisessa maisemassa.
Henrietta Hassinen / Yle

Meistä jokaisella on välillä vaikeaa. Joskus arjen ongelmat ja pään sisäiset solmut kasvavat musertaviksi. Silloin on syytä hakea apua.

Ongelmien alkuvaiheessa terapiaa on kuitenkin huonosti tarjolla. Varsinkin pitkäkestoiseen, Kela-korvattavaan psykoterapiaan pääsy on hidasta.

Lievät ja keskivaikeat mielen ongelmat pitäisi kuitenkin hoitaa heti. Muuten ne saattavat kroonistua. Alkuvaiheen matalan kynnyksen terapiaa onkin alettu tarjota netissä. Esittelemme kaksi vaihtoehtoa.

Mikä terapia?

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Mielenterveystalo perustettiin vuonna 2012. Se tarjoaa sekä kaikille avointa neuvontaa että lääkärin lähetteellä varsinaista nettiterapiaa. Nettiterapiaan tulee noin 2 500 lähetettä vuodessa.

Kokeneiden psykoterapeuttien terapiapalvelu Auntie aloittaa toimintansa ensi vuonna. Tarjolla on mm. terapiapaketteja, joihin sisältyy esimerkiksi 1-5 etätapaamista psykoterapeutin kanssa netin välityksellä.

Kenelle terapia on tarkoitettu?

– Mielenterveystalon nettiterapiat on tarkoitettu lähinnä lievään tai keskivaikeaan masennukseen ja erilaisiin ahdistuneisuushäiriöihin. Jan-Henry Stenberg, psykiatrian linjajohtaja, HUS

– Yleisimmät arjen ongelmat liittyvät työhön ja sen tekemiseen. Kun kadottaa jollain tavalla suunnan, tulee vaikka irtisanotuksi tai alkaa miettiä, että homma ei suju. Nämä ovat niitä hetkiä, jolloin me alamme kriisiytyä elämässä. Mikael Saarinen, psykologi, psykoterapeutti, terapiapalvelu Auntie

Miksi uudenlaista terapiaa tarvitaan?

– Suomessa on poikkeuksellisen hidas ohjautumisprosessi psykoterapiaan. Se kestää kuukausikaupalla ja sen jälkeen terapeutin etsintä kestää kauan. Suomessa ei ole porrasteista järjestelmää ja nimenomaan porrasteisuuden alkupää on jäänyt vähemmälle huomiolle.

– Mielenterveystalon nettiterapiat ja julkisen terveydenhoidon lyhytterapiat vastaavat juuri tähän alkupään psyko-sosiaalisen terapian puutteeseen. Jan-Henry Stenberg, psykiatrian linjajohtaja, HUS

– Meille ei tarvita diagnoosia, eikä tarvitse olla sairas. Terapia on omassa hallinnassasi ja sessiot lyhyitä.

– Mielenterveyspalveluissa on isompi kynnys. Tätä kynnystä me haluaisimme laskea. On ok käyttää personal traineria fyysisen kuntoilun lisäksi myös mentaalipuolella. Mikael Saarinen, psykologi, psykoterapeutti, terapiapalvelu Auntie

Miten nettiterapiaan pääsee?

HUS Mielenterveystalossa varsinaiseen nettiterapiaan lääkärin lähetteellä koko Suomessa. Ilman lähetettä ja kirjautumista sivuilta voi hakea neuvoja ja työkaluja oman tilanteen pohtimiseen ennen varsinaiseen hoitoon hakeutumista.

Auntie terapiapalvelu tekee alkuvaiheessa yhteistyötä lähinnä työterveyshuollon kanssa. Ensi vuonna kuka tahansa voi ostaa esimerkiksi netin kautta kautta tapahtuvan etätapaamisen psykoterapeutin kanssa.

Mitä hyötyä on nopeasta ongelmiin puuttumisesta?

– Iso osa suhteellisen lievistä mielialaongelmista, samoin ahdistushäiriöistä, olisi erittäin tai suhteellisen helposti hoidettavissa alkuvaiheessa, mutta niillä on taipumus kroonistua. Nämä ovat juuri sellaisia häiriöitä, jotka pitäisi hoitaa välittömästi, ihan muutaman viikon viipeellä niiden alkamisesta ja toteamisesta. Jan-Henry Stenberg, psykiatrian linjajohtaja, HUS

– Meidän missio on, että ehkäisemällä hyvissä ajoin erilaisia arjen kriisejä meistä ei ehkä tulekaan mielenterveysongelmaisia tai perinteisten mielenterveyspalvelun käyttäjiä. Mikael Saarinen, psykologi, psykoterapeutti, terapiapalvelu Auntie

Ratkaisevatko erilaiset nettiterapiat terapiaan pääsyn vaikeudet?

– Nettiterapiat ovat osittainen ratkaisu. Ne eivät kokonaan täytä olemassaolevaa aukkoa palveluissa. Nettiterapiat eivät vielä ole optimaalisessa käytössä, ne ovat selvästi vajaakäytössä. Jan-Henry Stenberg, psykiatrian linjajohtaja, HUS

Tutustu HUS:in Mielenterveystaloon täällä. (siirryt toiseen palveluun)