Hyvä tyyppi ei välttämättä riitä – pomokin kasvaa rooliinsa työn myötä

Psykologiset testit seulovat jyvät akanoista myös työpaikan johtajavalinnassa. Hyvät sosiaaliset taidot ovat esimiestehtävässä kaiken perusta.

johtaminen
Psykologinen testi suoritetaan sähköisesti.
Pekka Loukkola / Yle

Esimiestehtäviin hakeville on tehty soveltuvuustestejä jo kymmeniä vuosia. Johtamisen, muutoksenhallinnan ja strategisten henkilöstöratkaisujen asiantuntijayritys MPS haastattelee vuosittain tuhansia ihmisiä.

Oulun yksikön johtaja Seppo Kangas kertoo, että esimies- tai johtajatehtävään valittavalta vaaditaan paljon erilaisia ominaisuuksia.

– Määritelmä hyvä tyyppi kertoo ehkä siitä, että haetaan itsenäistä ja määrätietoista henkilöä. Määritykset kärsivät inflaation, kun haetaan monikärkeä, kertoo Kangas.

Määritykset kärsivät inflaation, kun haetaan monikärkeä.

Seppo Kangas

Työtehtävät toimivat kasvualustana

Työelämä, -tehtävät ja työn vaatimukset ovat muuttuneet. Tehtävä ei välttämättä kestä vuosikymmeniä.

– Johtavaan tehtävään valittava henkilö ei välttämättä jatka siinä lopun työelämäänsä. Joissakin tehtävässä tällainen haku "hyvä tyyppi" voi toki olla myönteinen asia. Näkisin, että tällainen henkilö voidaan valita kasvamaan organisaatioon eri tehtävien kautta, kertoo Kangas.

Moni organisaatio on muuttunut asiantuntijavetoiseksi. Esimiehen tulee osata punoa yhteen eri osaamisia. Tämä on muuttanut esimiehen työn luonnetta.

– Täytyy olla hyvä ihmisten tuntija. Johtajan pitää tuntea joukkonsa sekä ihmisinä että osaajina, jotta hän voi vaatia ja edellyttää alaisiltaan eri asioita, jatkaa MPS:n Oulun yksikön johtaja Seppo Kangas.

Käytäntöä ei opi korkeakoulussa

Nykyään johtajakoulutus perustuu osaltaan siihen, että yleinen koulutustaso on noussut vaikapa verrattuna 1970-lukuun. Lähtökohtaisesti oletetaan, että peruskoulutukseen sisältyy esimieskoulutusta tai ainakin johtajanäkemyksen kehittymistä, jonka pohjalle voidaan rakentaa esimieskoulutusta. Tilanne ei kuitenkaan ole tämä.

– Esimerkiksi yliopiston tai ammattikorkeakoulun perustutkintoon ei sisälly kovinkaan paljon johtamiseen liittyvää. Tietoa toki on, mutta ei esimiestaitojen ja valmiuksien käytännön kartoittamista, muistuttaa Kangas.

Hyvän esimiehen täytyy osata nähdä isompaa ja kauemmaksi.

Seppo Kangas

Nykyään työssä oppimisen tärkeys korostuu. Johtajana voi kasvaa erilaisten tehtävien kautta. Työn ohella on mahdollista kehittää esimiesvalmiuksia. Koulutuksen avulla voidaan tehdä myös täsmäiskuja esimiestaitojen kohentamiseksi.

– Ei ole yhtä oikeaa johtamisoppia. Valmiuksia voidaan parantaa, mutta täytyy olla myös jotain omaa ja tuottavaa esimiestehtävään.

– Hyvä taito kommunikoida ja pärjätä ihmisten kanssa. Se on tärkeintä. Lisäksi kyky havaita kokonaisuuksia on eduksi. Hyvän esimiehen täytyy osata nähdä isompaa ja kauemmaksi, päättää Kangas.