Poikkeuksellisen raju reaktio – 500 helsinkiläistä jätti muistutuksen Konepajan Bauhaus-kiistassa

VR:n Pasilan vanhan konepaja-alueen puolustajat pelkäävät ison rautakaupan muuttavan alueen luonnetta pysyvästi.

kaupunkisuunnittelu
Tapahtuma Brunolla
Niklas Nabb / Bruno

Vallilan Konepaja-alueelle suunnitellut kaavamuutokset herättävät huolta sadoissa helsinkiläisissä. VR on jättänyt poikkeamishakemuksen asemakaavaan, mikä mahdollistaisi rautakauppaketju Bauhausin muuton kokoonpanohalliin. Kiinteistössä on toiminut suosittu Konepajan Bruno kirpputoreineen, kahviloineen ja kultturitapahtumineen.

Muistutuksia (siirryt toiseen palveluun) saatiin kaikenkaikkiaan jopa 500, joka on poikkeuksellinen määrä.

– Kyllä tämä on huomattavasti suurempi määrä kuin yleensä. Normaalisti mielipiteitä tai muistutuksia tulee poikkeamispäätöksiin naapureilta ehkä yksi tai kaksi. Ylipäänsä asemakaavoihinkaan ei tällaista määrää mielipiteitä saada, kertoo Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston toimistopäällikkö Janne Prokkola.

Konepajan alueen kaavan poikkeamishakemuksen muistutuksia myös kerättiin poikkeuksellisella tavalla. Asiasta tehtiin lehti-ilmoitus, vaikka Prokkolan mukaan muistutuksia oltaisiin varmasti saatu suuri määrä ilman sitäkin.

– Normaalisti lähetämme kirjeet naapureille, joita asia koskee olennaisesti. Nyt tehtiin laajempi kuuleminen, koska asian tiedettiin herättävän paljon keskustelua.

Puolustajat: Alueen elävä kaupunkikulttuuri häviää

VR:n vanhassa kokoonpanohallissa on ollut suosittu kirpputori, kahviloita ja tapahtumatoimintaa. Alueen nykyistä käyttöä puolustavien mielestä sillä olisi mahdollisuuksia nousta esimerkiksi Tallinnan Telliskiven kaltaiseksi vetonaulaksi, jonka rosoinen kulttuurimiljöö houkuttelee matkailijoitakin.

Asemakaavan poikkeushakemuksen sisältö on kaupunkikulttuurin vaalijoille pettymys. Teollisuuskadulla sijaitsevaan käytöstä poistettuun sähköjunahalliin ei tulisikaan katutasoon liiketiloja vaan rautakaupan pysäköintihalli. Bauhausin myymälä täyttäisi kokoonpanohallin koko 10 000 neliön liiketilan.

Normaalisti mielipiteitä tai muistutuksia tulee yksi tai kaksi.

Janne Prokkola

Suurimmassa osassa muistutuksia vastustetaan alueelle virinneen, elävän kaupunkikulttuurin häviämistä. Nykyinen, monipuolinen ja kiinnostava tapahtumatarjonta nähdään sekä lähialueen asukkaiden kannalta että matkailun edistämisen ja Helsingin identiteetin kannalta merkitykselliseksi. Muistutuksissa katsotaan Brunon kaltaisen toiminnan myös soveltuvan rautakauppaa paremmin arvokkaaseen teollisuusmiljööseen.

Huolen aiheeksi on noussut myös se, miten Konepajan alueen pienyritysten käy, jos Bauhaus tulee alueelle. Tarkoituksena on, että kaavamuutoksen yhteydessä VR myy kokoonpanohallin lisäksi maalaamon ja sähköjunahallin Bauhaus-rautakauppaketjulle. Kaupunkisuunnitteluviraston toiveena olisi säilyttää maalaamorakennus nykyisessä käytössään. Esimerkiksi Konepaja-liike -ryhmässä Facebookissa kuitenkin pelätään, että rakennusten nykyiset toimijat joutuvat siirtämään toimintansa muualle.

Huoli koskee myös lisääntyvää huolto- ja muuta liikennettä lähialueella. Rautakaupan asiakas- ja huoltoliikenteellä olisi muistutuksia tehneiden kaupunkilaisten mukaan lukuisia haitallisia vaikutuksia asukasviihtyvyyteen ja turvallisuuteen.

Konepajan avara sisätila
Konepajan tiloissa on järjestetty esimerkiksi kirpputoreja.Ari Tuhkanen / Yle

"Brunon lopettaminen valitettavaa, mutta kaupunki ei halua maksajaksi"

Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan hanke kuitenkin voidaan toteuttaa niin, ettei siitä aiheudu merkittäviä liikennehaittoja. Rakennusperinnön vaalimisen osalta virasto muistuttaa vastineessaan, että kaavasta poikkeamisen ehtona on sähköjunahallin julkisivun suunnitteleminen korkeatasoisesti, osana katutilaa ja jalankulkuympäristöä.

Konepajan Brunon toiminnan lopettaminen on myös viraston mukaan valitettavaa, mutta alueen säilyttäminen kulttuurikäytössä edellyttäisi todennäköisesti kaupungin osallistumista kustannuksiin, eikä tähän toistaiseksi ole ollut halukkuutta.

Poikkeamisen myöntäminen ei viraston mukaan myöskään estä alueen palvelujen toteutumista, esimerkiksi päiväkodin sijoittamista muihin kaava-alueen rakennuksiin.

Vihreää valoa kaavalle, mutta tarkoilla ehdoilla

Kaupunkisuunnitteluvirasto esittää, että poikkeamislupa asemakaavaan hyväksytään, mutta kuitenkin tarkennetuilla ehdoilla. Yksi ehdoista on se, että muutokset kaavaan täytyy toteuttaa alueen rakennustaiteelliset ja teollisuushistorialliset arvot säilyttäen. Muutostyöt täytyy myös suunnitella yhteistyössä Museoviraston kanssa.

Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan myös huoltoliikenteen kulkua alueella täytyy rajoittaa. Sähköjunahallin läpi kulkevan jalankulun ja pyöräliikenteen reitin turvallisuuteen ja sujuvuuteen täytyy panostaa.

Poikkeamislupaa käsitellään ensi viikon tiistaina eli 20. päivä joulukuuta kaupunkisuunnittelulautakunnassa.