Kouvola jäädyttäisi molemmat sairaalahankkeet neuvotteluiden ajaksi

Kouvola ja sairaanhoitopiiri Carea neuvottelevat sairaaloiden työnjaosta Kymenlaaksossa. Kouvola vaatii Kymenlaakson keskussairaalan investointihakemuksen peruuttamista toistaiseksi. Kouvola päättää Ratamo-sairaalakeskuksen suunnittelun jatkamisesta, kunhan neuvottelut on käyty.

Kouvola
Lääkäri ja hoitaja kävelevät Kymenlaakson keskussairaalan käytävällä
Yle

Kouvola haluaa, että Kymenlaakson keskussairaalan investointilupahakemus vedetään pois toistaiseksi.

Kaupunginhallitus esittää sairaanhoitopiirin hallitukselle, että Carea vetää sosiaali- ja terveysminiseriölle jättämänsä lupahakemuksen pois siksi aikaa, kun neuvottelut maakunnan sote-investointien yhteensovittamisesta ja työnjaosta jatkuvat. Tilapäinen laki edellyttää suurten sairaalahankkeiden kohdalla investointiluvan hakemista ministeriöltä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on velvoittanut Kymenlaakson päättäjiä laatimaan yhteisen esityksen siitä, miten ja missä sosiaali- ja terveyspalvelut maakunnassa jatkossa järjestetään. Neuvotteluja on käyty Kouvolan ja Carean kesken sen jälkeen. Neuvotteluja jatketaan tällä viikolla.

Kouvola lähtee siitä, että erikoissairaanhoitoa voidaan keskittää Kotkaan, mutta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystys täytyy Kouvolassa säilyttää.

– On ihan järjen vastaista keskittää päivystys 60 kilometrin päähän. Tarvitsemme yhteispäivystystä täällä. Tämä on se minimi, mitä me tällä hetkellä haluamme, jotta voimme sanoa että meillä on sairaalatoimintaa. Tämän alle emme voi enää mennä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka sanoo.

Carea ottaa asiaan kantaa perjantaina.

Kouvola ei myöskään jatka Ratamo-sairaalakeskuksen teknistä suunnittelua, ennen kuin työnjaosta on päästy sopuun. Kouvola päätti kesäkuussa keskeyttää Ratamon teknisen suunnittelun. Päätös suunnittelutöiden jatkamisesta jätettiin maanantaina pöydälle.

– Teknistä suunnittelua ei jatketa vielä. Ensin tehdään suunnitelmat työnjaosta. Sitten kun tiedetään mitä molempiin päihin suunnitellaan, sen jälkeen lähtee Ratamo, Larikka sanoo.