Keskusta mullistaisi perheiden vapaat ja tuet

Keskustan malli saattaisi kasvattaa valtion, työntekijöiden ja työnantajien menoja jopa sadoilla miljoonilla euroilla. Puolue haluaa asiasta parlamentaarisen valmistelun, joka venyisi ensi vaalikaudelle asti.

perhe-etuudet
Annika Saarikko
Mari Kahila / Yle

Perhevapaajärjestelmä on ollut tapetilla usein tällä vaalikaudella. Keskusjärjestö SAK kertoi oman perhevapaamallinsa keväällä, jonka jälkeen kokoomus otti mallin hallituksessa siipiensä suojaan.

Tänään keskusta kertoi omasta mallistaan, jonka ”todellinen mahdollisuus” tulla voimaan on vasta ensi vaalikaudella. Uudistuksen laajuuden takia keskusta esittää, että uudistusta ryhdyttäisiin valmistelemaan nyt ja valmistelua seuraisi parlamentaarinen työryhmä.

– Uudistusta pitäisi valmistella selvitysmiespohjalta, jota parlamentaarinen työryhmä seuraisi. Tämä sen takia, että asia olisi myös seuraavan hallituksen agendalla, tuleva perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko sanoi puolueen tiedotustilaisuudessa.

Mikäli keskustan malli menisi läpi, isien ja äitien tuki perustuisi jatkossa enemmän ansiosidonnaisiin tulonsiirtoihin. Tämä puolestaan keskustan mukaan kannustaisi naisia jatkossa enemmän töihin, sillä miesten palkat ovat keskimäärin korkeammat kuin naisten.

Mallissa naisten vanhempainvapaan osuus säilyisi jatkossakin hieman yli neljässä kuukaudessa, mutta miesten ja vanhempien vapaasti valittavissa olevien kausien osuutta kasvatettaisiin.

– Olemme tässä vaiheessa tuoneet suuntaviivoja esiin. Haluaisimme, että keskustelua uudistuksesta käytäisiin tältä pohjalta, Saarikko sanoo.

Isien vapaiden pituus vielä auki

Isien ja vanhempien vapaasti valittavien vanhempainvapaakauden pituutta ei ole mallissa tarkasti määritelty. Kausien pituudet riippuvat siitä, millaiseen neuvottelutulokseen puolueet ja työmarkkinaosapuolet pääsevät.

Perheet saisivat myös jatkossa päättää, viettävätkö vanhemmat pidemmän ajan samaan aikaan vanhempainpäivärahalla. Nykyään vanhemmat voivat viettää yhdessä 18 päivää yhdessä vanhempainvapaalla.

Mikäli vanhemmat olisivat yhtä aikaa pois töistä, vähentäisi tämä perheen ansiosidonnaista vapaan kestoa lopusta. Malli antaisi myös vanhempainvapaaseen lisäpäiviä, jos ne käytettäisiin mahdollisimman tasaisesti.

Keskustan malli tietäisi jopa satojen miljoonien eurojen lisämenoja valtiolle, työnantajille ja työntekijöille vuodessa. Suurimman laskun maksaisivat työmarkkinaosapuolet. Tämän vuoksi keskusta valmistelisi asiaa kolmikantaisesti.

Tällä hetkellä vanhempainpäivärahaan menee vuodessa 1,1 miljardia euroa vuodessa, kun taas kotihoidon tukeen menee 309 miljoonaa euroa.

Kotihoidon tuki lyhenisi

Kotihoidontuki lyhenisi keskustan mallissa, sillä ansiosidonnaisen vanhempainvapaakaudet pidentyisivät. Kodinhoidontukeen olisi luvassa myös muita muutoksia.

Aina lapsen kahteen ikävuoteen asti vanhemmat saisivat korotettua kodinhoidontukea. Sen sijaan yli 2-vuotiaiden hoidosta maksettaisiin pienempää tukea aina 3-vuotiaaksi asti.

Keskusta perustelee mallia sillä, että nykyäänkin kodinhoidontuen käyttö romahtaa sen jälkeen kun lapsi täyttää kaksi vuotta.

Tällä hallituskaudella keskusta palauttaisi huoltajakorotuksen opintotukeen. Puolueen arvion mukaan 50 euron korotus lisäisi valtion menoja 8–10 miljoonalla eurolla vuodessa.