Käräjäoikeus jatkaa Talvivaaran pörssirikosepäilyjen tutkintaa – nyt syynätään tiedottamista

Talvivaaran Kaivososakeyhtiöön liittyviä epäiltyjä arvopaperimarkkinarikoksia koskevan juttukokonaisuuden pääkäsittely jatkuu Helsingin käräjäoikeudessa.

Talvivaara
Talvivaaran kaivoksen liput liehuivat heinäkuussa 2014 Sotkamossa.
Jarno Kuusinen / AOP

Keskiviikkona vuorossa ovat yhtiön toimitusjohtajaa Pekka Perää, entistä toimitusjohtajaa Harri Natusta sekä entistä talous- ja rahoitusjohtajaa vastaan nostettujen tiedottamisrikoksia koskevien syytekohtien läpikäyminen.

Jutussa syyttäjä vaatinee myös yhteisösakon määräämistä kaivososakeyhtiölle.

Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syytteet. Osavuosikatsauksessaan niin ikään kaivososakeyhtiö Talvivaara on todennut, että se on jo aiemmin käynyt tiedottamiskäytäntöjään laajasti ja yksityiskohtaisesti läpi Finanssivalvonnan kanssa, eikä yhtiön käsityksen mukaan asiassa ole tapahtunut rikosta.

Jutun käsittelylle on varattu Helsingin käräjäoikeudessa aikaa ensi maaliskuun alkupuolelle saakka.