Villisikakanta aiotaan puolittaa afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi

Ministeriö harkitsee myös kaikkien riskialueen sikojen määräämistä sisätiloihin tai vähintään kaksoisaitauksien edellyttämistä ulkotarhoilla.

eläintaudit
Villisian poikanen
Villisian porsasAOP

Maa- ja metsätalousministeriö suunnittelee lisähelpotuksia villisian pyyntiä koskeviin säädöksiin. Villisikakanta halutaan puolittaa 500–600 yksilöön afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi.

Pyynnin lisäämiseksi villisian metsästyksessä on jo sallittu valon ja houkutusrehun käyttö sekä tarkennettu luotikokoa ja lyhennetty villisikanaaraan rauhoitusaikaa. Ministeriö myös kehottaa ruokkimaan villisikoja ainoastaan metsästystarkoituksessa – ei kannan säilyttämiseksi tai lisäämiseksi – sillä kanta on kasvanut helpotuksista huolimatta.

Kannan pienentämisen lisäksi ministeriö harkitsee kaikkien riskialueen sikojen määräämistä sisätiloihin tai vähintään kaksoisaitauksien edellyttämistä ulkotarhoilla. Rajoitukset tulisivat ministeriön arvion mukaan koskemaan joitakin kymmeniä villisikatarhoja ja sikatiloja.

Myös tiedotusta taudin torjunnasta, oireista ja leviämistavoista lisätään rajanylityspaikoilla.

Ministeriön toimien tavoitteena on estää afrikkalaisen sikaruton leviäminen Venäjältä Itä-Suomessa oleville sikatiloille ja villisikatarhoille. Ministeriön mukaan taudin leviäminen Suomeen olisi "merkittävä takaisku suomalaisen sianlihan viennille".

Tauti ei tartu ihmiseen, mutta sialla se aiheuttaa vakavaa verenvuotokuumetautia. Se voi levitä esimerkiksi luonnonvaraisten villisikojen tai ihmisen toiminnan välityksellä, kuten epidemia-alueilla käyneiden metsästäjien tai matkustajien ostosten tai varusteiden mukana.