Valtiovarainvaliokunta esittää 40 miljoonan lisäyksiä budjettiin – suurimmat potit syrjäytymiseen ja liikenteeseen

Valtiovarainvaliokunta julkaisi keskiviikkona hallituksen talousarviota koskevan mietintönsä. Valiokunta esittää 40 miljoonan euron lisämenoja.

talousarvioesitykset
Oppitunti.
12,4 Miljoonaa euroa osoitetaan koulutukseen, sivistykseen ja nuorille.Yle

Valtiovarainvaliokunta esittää 40 miljoonan euron lisämenoja vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Valiokunta esittää menojen lisäämistä muun muassa syrjäytymisen ehkäisemiseen, varhaiskasvatukseen, opetukseen ja maaseudun elinkeinojen kehittämiseen.

Suurimmat määrärahalisäykset eli 12,4 miljoonaa euroa osoitetaan koulutukseen, sivistykseen ja nuorille. Toiseksi suurin lisäys menee sosiaali- ja terveysmenoihin, joihin valiokunta esittää mietinnössään 11,2 miljoonaa euroa lisämenoja.

Rahoituksella tuetaan muun muassa yliopistollisen terveydenhuollon tutkimusta, päihdeäitien kuntoutusta ja ruoka-apua. Näiden lisäksi sisäistä turvallisuutta pyritään lisärahoituksella parantamaan.

Suurimmat yksittäiset lisärahoitukset menevät Metso-ohjelmalle, yhdeksälle liikenneturvallisuushankkeelle, syrjäytyneiden nuorten työpolulle ja koulujen kerhotoiminnalle.

Taloudessa valiokunta näkee useita positiivisia merkkejä, sillä talous on kääntynyt vaimeaan kasvuun, teollisuuden tuotanto on kasvanut ja kuntatalouden tila on parantunut.

Tämä ei kuitenkaan heijastu juurikaan julkiseen talouteen. Alijäämä ei ole merkittävästi pienentynyt ja valtio ottaa ensi vuonna talousarvion mukaan 5,6 miljardia euroa velkaa.