Törnävän sairaala-alueen suunnittelulle jaettu voitto arkkitehtikilpailussa

Törnävän sairaala-alueen kehittämisen arkkitehti- ja ideakilpailu on ratkennut. Voiton veivät ehdotukset "Elo" ja "Piirit" jaetulla toisella palkinnolla. Molempien palkintosumma on 32 500 euroa. Kilpailussa ei jaettu lainkaan ensimmäistä palkintoa.

Rakentaminen & kiinteistöt
Törnävän sairaalan aluetta Seinäjoella.
Arkkitehtikilpailu muuttanee Törnävän sairaala-aluetta Seinäjoella sen nykyisestä ilmeestä.Hanne Leiwo/Yle

Seinäjoen Törnävän sairaala-alueen kehittämisen arkkitehti- ja ideakilpailun on voittanut oululainen UKI Arkkitehdit Oy (ehdotuksellaan "Elo") sekä helsinkiläinen Arkkitehtitoimisto Sami Vikström (ehdotuksellaan "Piirit"). Molempien palkintosumma on 32 500 euroa. Kilpailussa ei jaettu lainkaan ensimmäistä palkintoa.

Kilpailun tavoitteena oli löytää vanhan sairaala-alueen rakennettuun ympäristöön suunnitelma, jonka pohjalta voidaan laatia asemakaavan muutos sekä toteuttaa täydennys- ja korjausrakentaminen ja viheralueiden ylläpito. Kilpailun järjestivät Seinäjoen kaupunki ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Kilpailuun tuli 12 ehdotusta. Seinäjoen kaupungin kaavoitusjohtaja Martti Norja pitää vähäisestä määrästä huolimatta kilpailuehdotusten yleistä tasoa erittäin hyvänä.

– Tavoitteemme toteutui. Saimme runsaasti ideoita ja hyvät edellytykset kaavatyölle, jota lähdetään nyt viemään eteenpäin yhdessä voittaneiden töiden tekijöiden kanssa. Kaikkien ehdotusten laatijat ovat paneutuneet huolella kilpailutehtävään, Norja sanoo.

Palkitsijat suosittelevat suunnittelutyön jatkamista molempien palkittujen kanssa. Kilpailun palkintolautakuntaan kuului edustajia Seinäjoen kaupungilta, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä sekä kaksi Suomen Arkkitehtiliiton nimeämää tuomaria. Kilpailu käytiin touko-elokuussa 2016.

Voittaneet ehdotukset

Palkintolautakunnan kommentit voittajasta "Elo":

"Elo on tinkimätön ja realistinen ehdotus, jossa uudisrakentaminen yhdistyy luontevasti, mutta silti persoonallisella tavalla olemassa olevaan ympäristöön. Uudisrakentaminen on ammattitaitoisesti ja hienovaraisesti suunniteltu alueen vanhojen rakennusten koordinaatistoa noudattaen. Paikoitellen pihakatumaiset korttelipihat yhteistoimintoineen ovat erittäin mielenkiintoisia ja luovat perustan viihtyisälle asuinalueelle."

Ehdotus Elo
EloUKI Arkkitehdit

Palkintolautakunnan kommentit voittajasta "Piirit":

"Ehdotus on omaperäinen ja uuden rakenteen suhde vanhoihin sairaalarakennuksiin ja maisemarakenteeseen vakuuttava. Uusi korttelirakenne on jalostettu oivaltavasti alueen erityispiirteistä. Kokonaisuus on jäsentynyt ja hierarkialtaan selkeä. Alueelle leimallinen aksiaalisuus ja rakennusten kontrastinen suhde ympäröivään luontoon jatkuu uudessa umpikorttelia eri tavoin varioivassa korttelirakenteessa. Selkeäpiirteinen rakentaminen rajaa julkiset ulkotilat ja puistomaisen ympäristön monipuoliseksi tilasarjaksi."

Ehdotus Piirit
PiiritArkkitehtitoimisto Sami Vikström