Arviointitutkimus: Vaasan kotihoidon vastuulääkärimallista miljoonasäästöt

Uusi malli tuo turvaa hoitohenkilökunnalle, kun hoitovastuuta vanhuksesta jakamassa on aina myös lääkäri. Vanhuksen kannalta positiivista on kotona asuminen ja sinne tarjottavat palvelut.

Vanhukset ja ikääntyminen
Kotihoito.
Vanhusten kotihoidossa on Vaasassa käytössä vastuulääkärimalli, joka mahdollistaa aiempaa heikkokuntoisempien vanhusten asumisen kotonaan.Jyrki Lyytikkä / Yle

Vaasan kaupungin kotihoito siirtyi tämän vuoden alusta vastuulääkärimalliin. Kaupunki ostaa kotihoidon lääkäripalvelut yksityiseltä palveluntuottajalta, joka toteuttaa ne etälääkäripalveluna.

Nyt uudesta mallista on valmistunut arviointitutkimus, jonka mukaan uusi tapa toimia säästää rahaa.

– Kun lasketaan yhteen erikoissairaanhoidon säästöt ja säästöt omassa toiminnassa, niin säästö on vuositasolla kolme miljoonaa euroa. Tietysti tämä vastuulääkäri(toiminta) ei ole ilmaista. Siitä maksetaan lähes miljoona vuodessa, mutta kuitenkin se kaksi (miljoonaa) jää tässä omaan käyttöön, summaa Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidon tulosaluejohtaja Matti Paloneva.

Oman toiminnan säästöt, joihin Paloneva viittaa, syntyvät lähinnä vuodeosaston käytöstä. Enemmän laskennallista säästöä on hänen mukaansa se, että kaupunginsairaalan osastoja on pantu kiinni, pitkäaikaishoito siellä lopetettu ja loppuu keväällä kokonaan.

– Huonokuntoisia, monisairaita vanhuksia hoidetaan nyt kotona, kun heillä on lääkäripalvelu käytössä, Paloneva sanoo. Hän muistuttaa, että kotona olevia vanhuksia hoitavat myös toiminta- ja fysioterapeutit, kotikuntoutus on aloitettu ja muitakin toimenpiteitä on tehty.

Vaasan kaupunginsairaala
Säästöjä on syntynyt mm. pitkäaikaishoidon lopettamisesta Kaupunginsairaalassa.Anna Wikman / Yle

Apua saa kotioloissa

Vastuulääkärimallista on siis kaupungin mukaan koitunut taloudellisia säästöjä. Matti Paloneva löytää mallista muitakin hyviä puolia.

– Hyötyjänä ovat vaasalaiset vanhukset, joita on hoidettu nyt kotihoidossa kunnolla. Heillä on lääkäri, joka huolehtii heidän lääketieteellisestä hoidostaan, heillä on hoitosuunnitelmat ja akuuttitilanteessa saadaan kiinni lääkäri, joka tulee apuun.

Mallin myötä toteutuvat kaksi tavoitetta: se, että kaikki kotihoidon asiakkaat tunnetaan ja se, että vastaan ei tule akuuttitilanteita.

– Ja kun niitä tulee, on olemassa järjestely, jolla pystytään vastaamaan siihen. 24/7-periaatteella saadaan kiinni lääkäri, joka pystyy katsomaan asiakkaan paperit, määräämään muutaman pikakokeen ja määrittämään miten edetään.

Matti Paloneva muistuttaa, että potilasta itseään ei välttämättä tarvitse kuljettaa mihinkään, vaan tilanne voidaan ratkaista kotioloissa.

Potilaiden näkeminen ja omaisten kanssa jutteleminen on Vaasassa aivan uusissa sfääreissä.

Matti Paloneva

Etälääkäripalveluna toteutettavassa mallissa moni lääkäriä vaativa asia hoituu puhelimitse, mutta jokaisen vanhuksen ja tämän omaisten luona myös käydään tutustumassa näiden tilanteeseen.

– Aiemmin Vaasassa oli vanhusten kotiin tehtyjen käyntien määrä vuodessa alle kymmenen. Nyt kotihoidon kirjoissa on vähän toista tuhatta vanhusta ja jokaisen luo tehdään vähintään yksi kotikäynti vuodessa ja palvelun alkaessa yksi. Potilaiden näkeminen ja omaisten kanssa jutteleminen on Vaasassa aivan uusissa sfääreissä, Paloneva toteaa.

Lääkäripula pakottaa ostopalveluun

Matti Palonevan mukaan palaute on ollut positiivista sekä asiakkailta että hoitohenkilökunnalta. Sopimus palvelusta on voimassa kevääseen 2018 ja sen jälkeen on vielä kahden vuoden optio, jos sekä palveluntuottaja että kaupunki haluavat jatkaa sitä. Siihen, miksi palvelu ostetaan yksityiseltä eikä sitä tehdä omana toimintana, Palonevalla on vastaus valmiina.

– Ei omana toimintana, koska meillä on lääkäripula. Pitäisi saada toistakymmentä lääkäriä mukaan rinkiin ja niitä ei löydy.

Palvelujen käyttöä verrattiin ajalla 1.1. - 31.8.2015 vuoden 2016 vastaavaan jaksoon, jolloin vastuulääkäripalvelu oli ollut käytössä kahdeksan kuukautta. Vertailun perusteella kotihoidon asiakkaat käyttivät terveyskeskuslääkärin palveluja 58 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Samoin vuodeosastohoito väheni merkittävästi niin perus- kuin erikoissairaanhoidossakin.

Siirtoviivehoitopäivämaksut laskivat 54 prosenttia, mikä merkitsi 570 000 euron säästöä kahdeksan kuukauden vertailujaksolla. Päivystyskäyntien määrään palvelulla ei ollut merkitystä.