Metsähallituksen metsurit pakkolomalle itsenäisyyden juhlavuoden aluksi

Valtion metsureiden uusi vuosi 2017 alkaa pakkolomalla. Metsänhoidon kenttäammattilaiset pitävät itseään metsähallitusuudistuksen ensimmäisinä uhreina

metsurit
Metsuri Reijo Kontinen ja Puuliiton Lapin aluetoimitsija Reijo Lehtinen lämmittelevät nuotion äärellä kolarilaisessa metsässä.
Jarmo Honkanen / Yle

Suuri luminen koivu kaatuu prikulleen sinne minne metsuri Reijo Kontinen etukäteen näyttää. Kontinen on palvellut Metsähallitusta 34 vuotta. Tammikuussa Kontisella ja lähes kolmella sadalla muulla Metsähallituksen metsurilla Lapin, Kainuun, Pohjanmaan ja Etelä-Suomen alueella alkaa kolmen kuukauden pakkoloma.

Lomautuksesta päätti eduskunnan vasta tekemässä metsähallitusuudistuksessa kovalla kohinalla perustettu Metsätalous Oy. Sen tehtävä on kasvattaa ja myydä valtion talousmetsiä. Metsuri Reijo Kontisen mielestä valtion kyyti on nyt kylmää.

Kontinen ihmettelee sitä, että lomautukset kohdistetaan vain metsureihin. Metsähallituksen toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä lomautus ei koske ollenkaan.

– Tietenkin kun uusi metsähallituslakiuudistus tuli niin sehän oli selvä asia, että se antoi vain vauhtia tälle toiminnalle. Sehän on niin kuin lupa tehdä näitä päätöksiä ja nimenomaan siitä taloudellisesta näkökulmasta. Sillähän sitä perustellaan kaikkea ilman, että sitä tarvitsisi muuten selittää ja perustella, sanoo Kontinen.

Omistajapolitiikka vaatii kouriintuntuvia säästöjä

Metsähallituksen Metsätalous Oy perustelee lomautuksia tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Yhtiön mukaan työn teettäminen kylmässä, pimeässä ja lumessa on kallista ja tuottamatonta. Yhtiön mukaan Metsähallitusta velvoittavissa omistajapoliittisissa linjauksissa on edellytetty konkreettisia toimenpiteitä valtion metsätalouden kannattavuuden parantamiseksi.

Metsurien etujärjestön Puuliiton arvion mukaan valtion metsurien lomautuksesta aiheutuu valtiolle miljoonan euron työttömyyskustannukset.

Puuliiton Lapin aluetoimitsija Reijo Lehtinen sanoo, että metsurein silmille heitettiin märkä rätti.

– Ensin puhuttiin, että mikään ei muutu vaan kaikki jatkuu ennallaan. Kaikki on hyvin, huudetaan kurkku suorana. Sen jälkeen ei muste kerkiä kuivata kun sanotaan, että kolmeksi kuukaudeksi kolme ja puolisataa ukkoa lomautetaan.

Alun perin kaikki Metsähallituksen kolme ja puolisataa metsuria oli määrä lomauttaa. Lopulta lomautettavien luvuksi tuli 280. Lomautuksilta päätettiin säästää osa-aikajärjestelyjen piirissä olevat ja talvella 2017 eläkkeelle jäävät metsurit.

Metsuri on metsänhoidon ammattilainen

Metsähallituksen metsureiden keski-ikä on 57 vuotta. Metsätalous Oy:n mukaan Metsähallitus ei ole enää vuosiin palkannut uusia metsureita ja määrä vähenee eläköitymisen myötä. Uudet metsuripalvelut ostetaan ulkopuolisilta koti- ja ulkomaisilta yrityksiltä.

Metsähallituksen metsurit on hyvin ammattiin koulutettu. Tätä ei metsuri Reijo Kontisen mielestä nykymenossa arvosteta.

– Kyllä tässä suuri huoli on tulevaisuuden metsänhoidon tasosta. Taimikonhoitovaihe jota me metsurit nimenomaan teemme, vaatii suurta ammattitaitoa. Jos siihen tulee ei-ammattilainen tekemään, niin se tekee suuria vahinkoja, arvioi metsuri Reijo Kontinen.