Uusi yhdistelmävakuutus antaisi työttömyysturvaa myös palkkatyön ja yrittämisen rajamailla

Uhka palkansaajan työttömyysturvan menettämisestä tekee yrittämisestä monelle ansiotyötä vailla olevalle käytännössä mahdottoman vaihtoehdon. Työministeriön selvityshenkilöt esittävät ongelman korjaamista sekä palkka- että yrittäjätuloista turvaa kerryttävällä yhdistelmävakuutuksella.

työttömyysturva
TE-toimisto Joensuussa.
Ismo Pekkarinen / AOP

Vaikka henkilöllä olisi maksukykyistä asiakaskuntaa yritykselleen valmiina, ja myös taidot riittäisivät toisten yritysten kanssa kilpailemiseen, on yrittäjyyden aiheuttama mahdollinen työttömyysetuuksien heikentyminen vakava riski.

Toisaalta ammattitaidon ylläpitämisen kannalta pienimuotoisellakin yrittämisellä saattaisi olla monelle työtä vailla olevalle tärkeä, myös hyvinvointia lisäävä merkitys.

Jotta palkkasuhteisen työn ja yrittämisen raja ei olisi jatkossa yhtä hankala, oikeus- ja työministeri Jari Lindströmille (ps.) raporttinsa luovuttaneet selvityshenkilöt esittävät uuden työttömyysturvaa antavan yhdistelmävakuutuksen käyttöönottoa.

Pohjana nykyiset säädökset

Yhdistelmävakuutus edellyttäisi kummankin työmuodon vakuuttamista.

Vakuuttamisperiaate, rahoitusperiaate ja -osuudet sekä vakuutettuna olon kestoa ja työssäoloehdon ansaintaa koskevat edellytykset pysyisivät perusteiltaan nykyisinä.

Yhdistelmävakuutusta voisivat tarjota ja etuutta maksaa työttömyyskassat, joiden sääntöjen mukaan se olisi mahdollista.

Selvitystä varten on kuultu työelämän osapuolia, työttömyysturvaan liittyviä sidosryhmiä, ja viranomaistahoja.

"Statusjako syytä säilyttää"

Kuulemiset tukivat selvityshenkilöiden omaa käsitystä siitä, että yrittäjä- ja palkansaajatyön välinen nykyinen statusjako on syytä säilyttää, mutta väliinputoamisen riskiä työttömyysturvassa on kavennettava.

Raportin mukaan on käynnistettävä kiireellisesti jatkovalmistelu, jotta työttömyysturvalainsäädäntö saadaan mahdollisimman pian vastaamaan työnteon muuttuneita tapoja.

Jatkovalmistelussa selvitettäisiin erityisesti, minkälaisia ansio- tai työtulojen vähimmäisrajoja on asetettava, jotta yhdistelmävakuutuksen rahoitus olisi kestävällä pohjalla.

Selvityshenkilöinä toimivat Akavan johtaja Maria Löfgren ja Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén.