Kouvola keskeytti neuvottelut sote-työnjaosta – laki keskittäisi leikkaukset joka tapauksessa Kotkaan

Kouvolan lähtökohta neuvotteluille on ollut, että yhteispäivystys ja päiväkirurgiset leikkaukset kaupungissa säilyvät. Tällä haavaa Kouvolalla on kuitenkin hyvin vähän neuvoteltavaa, sillä eduskunnan kertaalleen hyväksymä terveydenhuoltolaki keskittää yhteispäivystyksen ja leikkaukset keskussairaalaan Kotkaan.

Kouvola
Sydänleikkaus.
Sydänleikkaus.Teemu Laitila / Yle

Kouvolan ja Carean väliset neuvottelut sosiaali- ja terveydenhuollon työnjaosta maakunnassa ovat keskeytyneet.

Kouvolan neuvotteluihin osallistuneet edustajat ovat ilmoittaneet sairaanhoitopiirille, ettei Kouvolassa tällä hetkellä ole edellytyksiä neuvotella työnjaosta. Kouvolan kaupunginhallitus oli linjannut, että neuvotteluissa lähdetään siitä, että nykyisen tasoinen päivystys ja päiväkirurginen leikkaustoiminta Kouvolassa säilyy.

Eduskunta on kuitenkin hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain maanantaina sen ensimmäisessä käsittelyssä. Lakiesityksessä todetaan, että yhteispäivystys keskitetään keskussairaaloihin ja leikkaustoimintaa voidaan tehdä vain niissä sairaaloissa, joissa yhteispäivystystä on. Näin ollen Kymenlaaksossa yhteispäivystys ja leikkaukset keskitettäisiin keskussairaalaan Kotkaan. Pohjois-Kymen sairaalasta leikkaukset loppuisivat kokonaan.

Sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Annikki Niirasen mukaan ministeriö on painottanut, että lakia on noudatettava myös Kymenlaaksossa.

Kouvolan ja Carean edustajat ehtivät yhteiseen neuvottelupöytään kahdesti sen jälkeen, kun ministeri Juha Rehula ohjeisti kymenlaaksolaisia sote-päättäjiä sopimaan työnjaosta maakunnan sisällä. Keskiviikolle sovittua neuvottelua ei koskaan pidetty.

– Näyttäisi siltä, että yhteispäivystys ja operatiivinen toiminta olisi keskittymässä kuten eduskunta lain ensimmäisessä käsittelyssä totesi. Kun näin käy, niin Kouvolan pitää muodostaa käsitys siitä, miten uudessa tilanteessa toimitaan, ennen kuin lähdetään neuvottelemaan, toteaa Kouvolaa neuvotteluissa edustanut terveysjohtaja Kari Kristeri.

Yhteisyrityksen hankintamenettely yksityisten terveysyritysten kanssa on edelleen käynnissä.

– Pyrimme hakemaan niitä keinoja, missä asiakaslähtöiset, kouvolalaisille tärkeät palvelut pystytään saamaan tarpeeksi läheltä, laadukkaina ja kustannustehokkaina. Yhteispäivystystä tällainen yrityskään ei tietenkään pysty hoitamaan. Lakien mukaan on mentävä yhteisyrityksenkin järjestämät palvelut, Kristeri sanoo.