Yhteistyötä pelastusviranomaisten välillä halutaan parantaa: Tiedonsaantioikeudet lisääntyvät

Vuoden alusta viranomaisten tiedonsaantioikeuksiin tulee muutoksia. Samalla Rajavartiolaitoksen asema selkiytyy ja se saa oikeuden käyttää valtakunnallista hätäkeskustietojärjestelmää.

Kotimaa
Työntekijöitä hätäkeskuslaitoksella.
Työntekijöitä hätäkeskuslaitoksella.Hätäkeskuslaitos

Pelastuslaitosten ja hätäkeskusten työtä pyritään helpottamaan vuoden alusta, kun viranomaisten tiedonsaantioikeuksiin tulee muutoksia. Esimerkiksi tulipaloissa pelastusviranomaiset voivat kysyä vaikkapa kiinteistötietojärjestelmästä kiinteistön tai metsäpalstan omistajatietoja.

Lakimuutoksen myötä viranomaisten välisiä tiedonsaantioikeuksia lisätään nimenomaan operatiiviseen toiminnan osalta. Samalla pelastustoimen omien rekisteritietojen luovuttamista koskevat säännökset tiukentuvat.

Vuoden alusta hätäkeskusten varotietojen väärinkäyttämisestä joutuvat rikosoikeudelliseen virkavastuuseen myös vapaaehtoiset, kuten vapaapalokuntalaiset.

Myös vesiliikenteessä tietojen vaihto järvialueilla pelastustöistä vastuussa olevien viranomaisten ja rekisterien välillä mahdollistetaan lainsäädännöllä. Sama koskee ilmailurekisteritietoja.

Samalla Rajavartiolaitoksenkin asema selkiytyy sen saadessa oikeuden käyttää valtakunnallista hätäkeskustietojärjestelmää. Tulevaisuudessa Rajavartiolaitos antaa ohjeet hätäkeskuslaitokselle maalla tapahtuvien rajatehtävien ja meripelastustehtävien siirroista. Tällainen tilanne voi olla vaikkapa laiton rajanylitysepäilly, jolloin Rajavartiolaitos antaa hätäkeskuslaitokselle toimintaohjeet.

Tähän saakka maalla tapahtuvissa tehtävissä hätäkeskuslaitos on voinut palvella vain pelastustointa, poliisia ja sosiaali- ja terveysviranomaisia.

Lakimuutosten taustalla on sisäministeriön mukaan halu parantaa ja tehostaa turvallisuusviranomaisten yhteistyötä samalla kun uuden hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotto alkaa ensi vuonna.