1. yle.fi
  2. Uutiset

Avi: Tampere on laiminlyönyt lasten oikeutta varhaiskasvatukseen

Aluehallintoviraston mukaan Tampere on tarkoitushakuisesti ohjannut eskarilaisten vanhemmat valitsemaan kerhon päiväkodin sijasta.

varhaiskasvatus
Koululainen tekee matematiikan tehtäviä.
Yle

Tampereen kaupunki on saanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta huomautuksen eskarilaisten varhaiskasvatuksen laiminlyömisestä. Esiopetuksessa olevien lasten oikeus varhaiskasvatukseen ei aluehallintoviraston mukaan toteudu.

Avin mukaan esiopetusikäisten vanhempia on tämän lukuvuoden aikana vahvasti ohjattu valitsemaan kerhotoiminta täydentämään esikouluopetusta. Mikäli vanhemmat ovat vaatineet lapselle varhaiskasvatusta päiväkodissa, lapsi on joutunut ennen esiopetusta ja sen jälkeen siirtymään päiväkodin ja koulun välillä.

– Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos vanhemmat valitsevat päiväkodin täydentävänä toimintana, lapsi joutuu vaihtamaan kesken päivää ryhmää ja samalla eroon esiopetusikäisistä kavereistaan, Avi toteaa tiedotteessa.

Erilaiset toimintamallit

Koulujen tiloissa pidettävän kerhotoiminnan ja päiväkodin tai perhepäivähoidon varhaiskasvatuksessa on huomattavia eroja, muun muassa ruokailun järjestämisessä, henkilöstön kelpoisuusvaatimuksissa ja ryhmäkokoon liittyen.

– Kerhotoiminnassa aamupalaa ei esimerkiksi tarjoilla lapsille lainkaan. Lisäksi henkilöstön ja lasten välistä henkilöstömitoitusta ei ole säädelty. Myöskään ryhmäkokoon ei ole asetettu rajoituksia.

Tampereen kaupunki on ottanut saamaansa huomautuksen tosissaan.

– Aluehallintovirasto valvoo toimiemme lainmukaisuutta ja Tampereen kaupungin virkamiehinä suhtaudumme huomautuksiin ja ohjeisiin erittäin vakavasti, varhaiskasvatuksesta vastaava tuotantojohtaja Kristiina Järvelä sanoo.

Kaupunki: "Ilmoittautumista selkiytetty"

Tampereen kaupunki sanoo jo selkiyttäneensä ilmoittautumista niin, että perheille tulee selvästi itse valittavaksi, ottavatko he esiopetusta täydentävän toiminnan kerhona vai päiväkotihoitona. Jatkossakin esikouluopetus annetaan kuitenkin lähikouluilla, koska Tampereella on jo pitkään kehitetty toimintamallia, joissa esi- ja alkuopetus nivoutuvat kiinteästi yhteen.

– Tähän liittyen meille on asetettu tavoite, että kaikki esiopetus järjestetään koulujen tiloissa. Esi- ja alkuopetuksen toimintamallissa oppiminen tapahtuu oppijan ehdoilla pienryhmissä – ja tulevaisuudessa vuosiluokkiin sitomattomana kokonaisuutena lapsen kehitysvaiheiden ja oppimisedellytysten mukaan. Sitä ei voida toteuttaa tavoitemallin mukaisesti, mikäli esiopetuspaikat ovat päiväkodeissa, Järvelä kertoo.

– Kerhotoiminnassa eli Eppu-kerhoissa on mukana kuitenkin varhaiskasvatuksen pedagogisia osaajia, eli lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja sekä koulunkäynnin ohjaajia. Toiminta on siis varsin vahvasti pedagogisesti suunniteltua, Järvelä toteaa.

Katkeamattomat kaverisuhteet

Kaverisuhteita päivähoito lupaa vaalia entistä tarkemmin.

– Ryhmien muodostamisessa huomioimme, että päiväkotihoidon valinneet olisivat samassa ryhmässä ja kaverisuhteiden katkeamattomuutta vahvistetaan näin. Myös yksilölliset ratkaisut ovat luonnollisesti mahdollisia silloin, kun perhe haluaa valita kerhotoiminnan, mutta hoidontarve on laajempi kuin aamuseitsemästä iltaviiteen. Eli lapsi voi esimerkiksi olla iltapäivän kerhotoiminnassa ja henkilökunta vie hänet vasta päivän päätteeksi päiväkodille.

Tampereella lapset sijoitetaan esiopetukseen osoitteenmukaisesti lähikouluperiaatteen mukaan. Tällä hetkellä esiopetuksen 2000 oppilaasta 15-20 % ei ole missään muussa kuin esiopetuksessa ja reilu 60 % on esiopetuksen jälkeisessä kerhotoiminnassa. Ryhmissä on aina 2-5 lasta, jotka eivät osallistu muuhun kun esiopetukseen.

Avi muistuttaa, että päiväkodin valitseminen varhaiskasvatusosuuden antajaksi on lain mukainen oikeus.

Lue seuraavaksi