Papereitta maassa oleville turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon

Maahanmuuton ministerityöryhmä on antanut ohjeet papereitta maassa oleskelevien ihmisten toimeentulon turvaamisesta. Käytännössä kyse on kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista ihmisistä, jotka jäävät maahan.

Kuva: Julia Sieppi / Yle

Laittomasti maassa oleskeleville turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukea heille ei makseta.

Ministerityöryhmän linjauksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan papereitta maassa oleskeleville turvataan hätämajoitus, johon sisältyy ruoka ja mahdollisesti muu akuutti apu, esimerkiksi välttämättömät lääkkeet.

Valtio korvaa kunnille järjestelyistä aiheutuvat kustannukset. Sisäministeri Paula Risikko (kok.) kertoo, että tavoitteena on saada Suomessa olevat paperittomat mahdollisimman nopeasti palautusjärjestelmään.

Suomeen saapui yli 32 000 turvapaikanhakijaa vuonna 2015. Suuri osa heistä ei ole saanut turvapaikkaa. Moni valittaa päätöksestä.

Laittomasti maassa oleskeleviksi katsotaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet, joita ei pystytä palauttamaan kotimaahansa, eivätkä he poistu maasta itsenäisesti.

Perustuslaki turvaa kaikille oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon riippumatta siitä, ovatko heidän oleskelulupapaperinsa kunnossa tai ei. Paperittomia koskevien linjausten vaatimien lainmuutosten valmistelu aloitetaan ensi vuoden alussa.

Laittomasti maahan jäävien määrän odotetaan kasvavan

Kunnat saavat tehtäväkseen selvittää hätämajoitukseen hakeutuvien oikeuden oleskella maassa. Laittomasti maassa oleskelevat ohjataan palautusjärjestelmän piiriin.

Suomessa on tällä hetkellä noin 11 000 kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta ihmistä. Osan kielteisen päätöksen saaneista arvioidaan jäävän maahan. Paperittomien määrän odotetaan kasvavan sitä mukaa kuin kielteisiä turvapaikkapäätöksiä tehdään lisää.

Ministerityöryhmän toimenpidesuunnitelman mukaan tilanteesta pyritään pysymään selvillä tehostamalla poliisin valvontaa ja yhteistyötä muiden toimijoiden, kuten vastaanottokeskusten, raja- ja merivartiostojen, kuntien, aluehallintovirastojen, Kelan, kirkkojen ja järjestöjen kanssa.

Kattavan tilannekuvan on tarkoitus tukea viranomaisten toimintaa auttaa toimenpiteiden suuntaamisessa.

Kunnissa on odotettu malttamattomina ohjeita siitä, miten paperittomien toimeentuloturvaan pitää suhtautua.

Epäselvyyttä on ollut esimerkiksi siitä, pitääkö paperittomille maksaa toimeentulotukea. Valtakunnallisen ohjeistuksen puuttuessa kunnat ovat alkaneet tehdä toimeentulon turvaamisesta omia ohjeistuksiaan.