Lapin sairaanhoitopiirin ensihoidon työaikoihin poikkeuslupa muualle paitsi Rovaniemelle

Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela on helpottunut siitä, että poikkeuslupa myönnettiin edes Rovaniemen ulkopuolelle.

ensihoito
Ambulanssi ja ensihoitoyksikkö sisältä.
Yle

Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela kertoo, että Lounais-Suomen aluehallintovirastosta saadun tiedon mukaan lupa poiketa työaikalain säännöksistä ensihoidossa on myönnetty Rovaniemeä lukuun ottamatta koko Lapin sairaanhoitopiirin alueelle.

Ensihoidon vastuulääkäri Antti Saari kertoo, että LSHP:n ensihoitokeskus varautuu Rovaniemen ensihoitopalvelun toteuttamiseen niin, että valmiuden laskusta koituvat muutokset jäävät mahdollisimman pieniksi.

– Jatkossa joudutaan harkitsemaan joko henkilöstömäärän lisäämistä nykyvalmiuden ylläpitämiseksi tai valmiuden laskemista, Saari toteaa.

Lapin sairaanhoitopiirillä on lupa poiketa työaikalain säännöksistä ensihoidossa. Nykyinen poikkeuslupa päättyy vuoden lopussa.

Poikkeusluvan mukainen säännöllinen työaika on keskimäärin 42 tuntia viikossa ja säännöllisen palvelusvuoron pituus on enintään 24 tuntia.

Useita poikkeuslupahakemuksia hylätty

Poikkeuslupia keskitetysti valtakunnassa käsittelevä Lounais-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt useita ensihoidon poikkeuslupahakemuksia. Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitoon poikkeuslupa kuitenkin myönnettiin Rovaniemeä lukuun ottamatta. Muualla kuin Rovaniemellä siis jatkuu poikkeusluvan mukainen työaika.

Rovaniemen ensihoidossa tulee noudattaa yleistyöaikaa. Jari Jokelan lähettämässä tiedotteessa todetaan, että LSHP:ssa on paikallisesti sovittu ensihoidon työaikajärjestelystä, jossa säännöllisen työvuoron pituus on enintään 13 tuntia. Säännöllinen viikkotyöaika on 38 tuntia 15 minuuttia. Tämä paikallissopimus tulee nyt noudatettavaksi Rovaniemen ensihoidossa.

Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela on helpottunut siitä, että poikkeuslupa myönnettiin edes Rovaniemen ulkopuolelle.

– Pitkät työvuorot ja niiden väliset pitkät vapaat mahdollistavat henkilöstön saamisen syrjäisempiinkin kuntiin. Yleistyöaikaan siirtyminen koko alueella olisi aiheuttanut pahoja vaikeuksia henkilöstön saamiselle. Sillä olisi ollut tuntuvia vaikutuksia myös ensihoidon kustannuksiin ja valmiuteen, Jokela kertoo.

Sairaanhoitopiirissä ei vielä osata arvioida, miten osittainen poikkeuslupa vaikuttaa ensihoitovalmiuteen ja ensihoidon kustannuksiin.

– Olemme tehneet suunnitelmia sen varalle, että poikkeuslupaa ei olisi saatu lainkaan. Tämä osittainen poikkeuslupa vaatii nyt uutta suunnittelua,kertoo ensihoidon vastuulääkäri Antti Saari..

Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela toteaa, että tavoitteena on kuitenkin minimoida ratkaisun kielteisiä vaikutuksia mahdollisimman paljon.

Olosuhteet Lapin ensihoidossa erilaiset

Suomen Kuntaliitto on vuonna 2015 tehnyt selvityksen ja yhteenvedon sairaanhoitopiirien vastuulle siirretyn ensihoidon järjestelyistä, resursseista, järjestelmistä ja kustannuksista. Selvityksen tarkoituksena on keskeisin tiedoin hahmottaa eri sairaanhoitopiirien ja koko maan tilannetta.

Pinta-alaan suhteutettuna ambulansseja on Lapissa sadasosa siitä mitä pääkaupunkiseudulla, mutta väestömäärään suhteutettuna ambulanssien määrä on kahdeksankertainen pääkaupunkiseutuun verrattuna.

Ambulanssien kokonaismäärään suhteutettuna ensihoidon kustannukset Lapin sairaanhoitopiirin alueella ovat maan keskitasoa.