Väitöstutkimuksen tulos yllättää: verkkosurffailu työpaikalla ei olekaan haitaksi työnteolle

Hemin Jiangin tuore väitöstutkimus paljastaa, että työsuoritus saattaakin parantua työntekijöiden käyttäessä internetiä henkisenä taukona tai tasapainottamassa työtä ja muuta elämää. Internetin käytön valvonta ja rajoittaminen johtaa puolestaan työntekijöiden tyytymättömyyteen.

tiede
Työntekijä surffaa verkkokaupassa kesken työpäivän.
Verkkokaupassa asionti kesken työpäivän saattaakin parantaa työsuorituksia.Arvo Vuorela / Yle

Hemin Jiangin tietojärjestelmätieteen väitöskirjassa tarkastellaan työntekijöiden henkilökohtaista internetin käyttöä työaikana. Tutkimus lähti oletuksesta, että työsuoritus heikkenee, kun työntekijä pakenee työstressin aiheuttamia ikäviä tuntemuksia internetin maailmaan.

Tutkimus perehtyi useisiin työntekijöiden verkon käyttötapoihin, jotka eivät liity työntekoon. Niitä ovat muun muassa henkilökohtaisen sähköpostin lukeminen, uutissivustojen katselu, sosiaalisessa mediassa surffailu, verkkopankin käyttö, osakekauppa, verkko-ostokset, chat-keskustelut tai pelaaminen.

Väitöskirjassa tutkittiin, missä olosuhteissa henkilökohtainen internetin käyttö haittaa tai hyödyttää työsuoritusta. Jiang pyrki myös selvittämään, miten organisaatioiden monissa maissa yleisesti harjoittama internetin käytön valvonta vaikuttaa työntekijöiden toimintaan ja näkemyksiin.

Rajoittaminen vähentää vapaaehtoisuutta

Jiang havaitsi tutkimuksessaan, ettei internetin käytön valvonta rajoittanut sen henkilökohtaista käyttöä, vaan johti tyytymättömyyteen. Sen ilmauksena työntekijät vähensivät organisaatioille hyödyllistä vapaaehtoista toimintaa eli organisaatiokansalaisuutta. Jiangin mukaan pyrkimys internetin käytön rajoittamiseen valvonnan avulla voi etenkin tietotyöläisten kohdalla olla hyödytöntä, jopa haitallista.

Jiangin väitöskirja "Employee Personal Internet Usage in the Workplace" auttaa työntekijöitä ymmärtämään, miten internetin käyttö saattaa vaikuttaa työsuoritukseen. Väitös voi myös auttaa organisaatioita tunnistamaan olosuhteet, joissa henkilökohtaista internetin käyttöä tulisi sallia tai hillitä. Näin organisaatiot voivat tehokkaammin hyötyä henkilökohtaisen internetin käytön positiivisista puolista ja samalla välttää sen haittoja.

Hemin Jiang on valmistunut maisteriksi Harbin Institute of Technologyn School of Managementista, Kiinasta. Hän on työskennellyt tohtorikoulutettavana Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnassa 2013–2016. Jiang väittelee Jyväskylän yliopistossa tiistaina 20. joulukuuta.

Peukkukäsi facebookin etusivulla.
Ismo Pekkarinen / AOP