Ben Zyskowicz A-studiossa: Kohun syynä perustuslakifundamentalistit

Hallituksen lainvalmistelun arvostelu sai kansanedustajat Ben Zyskowiczin (kok) ja Ville Niinistön (vihr) vakaviksi. Molemmat pitivät tärkeänä, että väite oikeuskanslerin sivuuttamisesta lainvalmistelussa pitää tarkoin selvittää. Lakien valmistelusta heillä ilmeni suuri eripura.

A-studio
Ben Zyskowicz ja Ville Niinistö
Ben Zyskowicz ja Ville Niinistö Ylen A-studiossa maanantaina.Yle

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka moitti viikonloppuna Helsingin Sanomissa (siirryt toiseen palveluun) Juha Sipilän hallituksen lainvalmistelun tasoa. Hänen mukaansa lainvalmistelussa on ollut suuria perustuslaillisia ongelmia, mutta hallitus olisi sivuuttanut oikeuskanslerin varoitukset.

Aikoinaan pitkään perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana toimineen Ben Zyskowiczin mielestä väite oikeuskanslerin näkemysten sivuuttamisesta on vakava ja se pitää selvittää. Hän kuitenkin muistutti, että lainvalmistelun tasosta on käyty kriittistä keskustelua jo pitkään, ei vain tällä hallituskaudella.

– Se mielikuva, mikä nyt on luotu, että hallitus viis välittää perustuslaista, se on täysin väärä, toteaa Zyskowicz.

Perustuslakivaliokunnassa istuva Ville Niinistö pitää oikeuskanslerin väitteitä näkemystensä sivuuttamisesta erittäin vakavana ja täysin poikkeuksellisina.

Lainoppineetkin erimielisiä

Niinistö näkee, että tämä hallitus olisi venyttänyt perustuslaillisuuden rajoja etenkin ihmisoikeuksiin liittyvissä asioissa.

– Jos tämä hallitus jossain on muuttanut linjaa, niin siellä on tullut useita esityksiä, joissa on tietoisesti koputeltu perustuslain rajoja. Ne koskevat perus- ja ihmisoikeuksia, muistuttaa Niinistö.

Hän mainitsi esimerkkinä maahanmuuttajien kotoutumisrahaan liittyvän lain valmistelun. Niinistön mielestä oikeusoppineiden mielipiteet pitää ottaa vakavasti jo valmisteluvaiheessa.

Ben Zyskowicz näkee, että kotoutumistuen valmistelussa oikeusoppineita on kuultu, mutta he ovat olleet erimielisiä. Hän muistuttaa, että perustuslaissa on aina kyse tulkinnasta.

– Perustuslakiasiantuntijoiden sukupolvi on vaihtunut. Tällä hetkellä on päällä perustuslakifundamentalistinen koulukunta ja heitä kuullaan eniten. Heidän tulkintansa ovat hyvin tiukkoja, lataa Zyskowicz.

Niinistö pitää vakavana oikeusoppineiden kutsumista fundamentalisteiksi. Hän tulkitsi oikeuskanslerin huolen oikeaksi siinä mielessä, että hallitus on hänen mielestään ajanut kapealla poliittisella enemmistöllä päätöksiä, joilla ajetaan ihmisten oikeuksia alas.

Korjaus 20.12.2016: Oikeuskansleri viittasi viikonloppuna Helsingin Sanomissa siihen, että oikeuskanslerinviraston varoitukset olisi sivuutettu, ei oikeusoppineiden varoitukset.