Hallitukselle pyyhkeitä: Vaikutukset lapsiin sivuutettu lakivalmistelussa toistuvasti

Muun muassa soteuudistuksen, maakuntauudistuksen ja niin sanotun normipurun valmistelussa ei ole tehty lapsivaikutusten arviointia, sanoo lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.

lapsen oikeudet
Tuomas Kurttila
Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.Vesa Toppari / Yle

Hallituksen valmistelemissa lakiuudistuksissa ja muun muassa soteuudistuksessa on jätetty arvioimatta se, miten uudistukset vaikuttavat lapsiin, sanoo lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.

– Hallituksen päätöksissä asiantuntija- ja tutkimustieto muun muassa lasten hyvinvointia ja lapsen etua koskien sivuutetaan toistuvasti, Kurttila sanoo tiedotteessa.

Lapsiasiavaltuutettu antaa keskiviikkona valtioneuvostolle arvion lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin tilasta. Arviolausuntoa on käsitelty valtioneuvoston asettamassa lapsiasianeuvottelukunnassa.

– Hallituksen valmistelussa koskien muun muassa maakuntauudistusta, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistusta, ulkomaalaislain useissa eri muutoksissa, niin sanotussa normipurussa sekä monissa yksittäisissä säästöpäätöksissä ei ole tehty lapsivaikutusten arviointia, Kurttila sanoo.

"Säästöpäätökset keskittyvät samoihin ihmisryhmiin"

Vaikutusarviointi on lapsiasiavaltuutetun mukaan jätetty tekemättä myös lakimuutosten yhteisvaikutuksista, mikä näkyy esimerkiksi säästöpäätösten keskittymisenä samoihin ihmisryhmiin.

Lausunnossa hän tuo esille erityisen heikossa asemassa olevista väestöryhmistä yksin maahan tulleet lapset, täyden varhaiskasvatusoikeuden ulkopuolelle rajatut lapset sekä vähävaraisten perheiden lapset.

Kurttila pitää viimeaikaista kehitystä hyvin huolestuttavana ja hallitusohjelman toimeenpanoa monelta osin heikkona.