1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Perustulo

Kela arpoi 2 000 ihmisen joukon, joille aletaan maksaa perustuloa

Kokeilulla halutaan selvittää, olisiko 560 euron lisätulo riittävä kannustin työn vastaanottamiseen.

Kuva: Ismo Pekkarinen / AOP

Perustulokokeiluun osallistujat on valittu, Kela kertoo (siirryt toiseen palveluun). Ryhmään kuuluvat saavat asiasta tiedon joulukuun lopussa.

Perustulokokeilun tutkimusjoukko on noin 175 000 iältään 25–58-vuotiasta ihmistä, joille Kela on maksanut työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa marraskuussa 2016.

Tästä joukosta valikoitiin satunnaisotannalla 2 000 ihmisen kokeiluryhmä, joille maksetaan perustuloa 560 euroa kuussa kahden vuoden ajan.

Peruspäivärahasta ja työmarkkinatuesta pidätetään vero, jonka jälkeen niistä jää käteen suunnilleen saman verran kuin perustulokokeilussa maksettava 560 euroa, Kela arvioi.

Kela ohjeistaa (siirryt toiseen palveluun), että kokeiluun osallistuva hakee hänelle tavallisesti kuuluvat sosiaaliset etuudet. Perustulo vähennetään tiettyjen etuuksien nettomäärästa. Jos kokeilussa mukana olevan työttömyysturva on perustuloa suurempi, yli menevän summan voi hakea Kelalta.

Kokeilussa työttömän tulot pysyisivät siis ennallaan, mikäli elämäntilanteessa ei ole muita muutoksia. Kokeilulla halutaan selvittää, olisiko 560 euron lisätulo riittävä kannustin työn vastaanottamiseen.

Kokeiluun osallistumisesta ei voi kieltäytyä

Kokeiluun valikoituneista 48 prosenttia on naisia ja 52 prosenttia miehiä. Heistä hieman alle kolmannes on 25–34-vuotiaita, saman verran 35–44-vuotiaita ja reilu kolmannes 45–58-vuotiaita.

Perustulon saajista lähes 90 prosenttia on saanut työmarkkinatukea ja loput peruspäivärahaa, Kelasta kerrotaan.

Kokeiluun osallistuminen on Kelan mukaan ryhmään valituille pakollista. Perustulon maksaminen voi keskeytyä tai lakata, jos elämäntilanne muuttuu. Perustuloa ei voi saada samaan aikaan kotihoidon tuen kanssa, ulkomailla asuessa tai varusmies- tai siviilipalvelusta suorittaessa.

Kokeiluryhmään valikoituneet saavat perustulopäätöksen vuodenvaihteessa. Kokeilu alkaa vuoden alussa.

Päivitys 20.12.2016 klo 21:54: Korjattu, että hieman alle kolmannes kokeiluun valituista on 25–34-vuotiaita, ei 25–30-vuotiaita.

Päivitys 21.12.2016 klo 14.04: Juttua korjattu: Kelan ohjeen mukaan osallistuja hakee hänelle kuuluvat sosiaaliset etuudet, ja perustulo vähennetään niiden nettomäärästä. Jos perustulo on tukia pienempi, ylimenevän summan voi hakea Kelalta. Aiemmin jutussa kerrottin virheellisesti, että peruspäivärahan ja työmarkkinatuen maksaminen lakkaisi perustulokokeilussa mukana olevilta.