Viiankiaavan Natura-alueen malmikairaukset käynnistyivät

Sodankylän Viiankiaavan Natura-alueella tutkitaan tarkkaan miten rikas malmio voidaan hyödyntää kaivoksella suojelua vaarantamatta. Malmia alueella arvioidaan riittävän hyvin kaivosta varten.

kaivosteollisuus
Kairauskone Viiankiaavan Natura-alueella 15.12.2016
Kairauskone Viiankiaavan Natura-alueella 15.12.2016Jarmo Honkanen / Yle

Kairauskone poraa lähes kilometrin syvyistä tutkimusreikää Sodankylän Viiankiaavan natura-alueella.

Voi sanoa, että enemmän kuin lupaava, että tämä on todella hyvä esiintymä

Jukka Jokela, projektinjohtaja

Kairauksilla tutkitaan rikkaan kuparia, nikkeliä, kultaa ja platinaa sisältävän malmin rakennetta ja veden virtauksia eri kerroksissa.

Malmisuoni alkaa vasta monen sadan metrin syvyydessä. Syvin havainto aiemmista tutkimuksista on 1200 metrin syvyydestä.

– Tässä talven aikana on tarkoitus tehdä noin 35 reikää, timanttireikää ja kairauskilometrejä kertyy noin 25 kilometriä, sanoo Anglo American Sakatti Miningin päägeologi Janne Siikaluoma.

Korkein hallinto-oikeus antoi viime kesänä Anglo American Sakatti Mining – kaivosyhtiölle kairausluvan Viiankiaavan Natura-alueelle. Lapin luonnonsuojelupiiri oli valittanut luvista. Yhtiöllä on nyt lupa kairata roudan ja lumipeitteen aikana. Malmiesiintymää pidetään hyvänä kaivoksen perustamiselle.

– No kyllähän tämä malmiesiintymä, voi sanoa, että enemmän kuin lupaava, että tämä on todella hyvä esiintymä, sanoo projektinjohtaja Jukka Jokela.

Tutkimus tähtää kaivoksen ja Naturan sovittamiseen

Malmia ei Viiankiaavan alta enää varsinaisesti etsitä. Yhtiön kannalta kysymys on nyt siitä, miten voidaan perustaa kustannuksiltaan kannattava kaivos tärvelemättä suojelua. Anglo American Sakatti Mining Oy:n projektinjohtajan Jukka Jokelan mukaan vaikeinta on se, että malmiesiintymä on suojelualueella.

– Kyllä ja siitä, että miten me pystytään rakentamaan semmoinen kaivos, että tuota me emme vaikutettaisi näihin niin kuin tuota noin suojeluarvoihin mitä täällä, täällä Viiankiaavan alueella on, muotoilee Jukka Jokela.

Kaivosyhtiö tekee ennakollista kannattavuusselvitystä. Ensi vuoden alkajaisiksi käynnistetään Viiankiaavan Sakatti- nimellä tunnetun kaivoshankkeen ympäristönvaikutusten selvitys Yva. Tämä Sakatti on ilmeisesti kaivosjätti Anglo Americanin kansainvälisesti merkittävin kaivossuunnitelma nyt.

– Kyllä se on 10–15 vuotta, ennen kuin me ollaan siinä vaiheessa, että päästään rakentamaan kaivosta, arvioi projektinjohtaja Jukka Jokela.